DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

DI Transport Nyheder

Finanslov med fremskridt

DI Transport er meget tilfredse med fokus på investeringer i infrastruktur

Finansloven indeholder opløftende nyt om Danmarks trafikale infrastruktur.  Mest centralt er, at regeringen har forpligtet sig til umiddelbart i 2019 at fremlægge en investeringsplan for infrastrukturen frem mod 2030.  Hermed opfylder regeringen et længe næret ønske hos DI Transport.

 ”Vi er meget tilfredse med, at regeringen og Dansk Folkeparti har forpligtet sig til at udarbejde en investeringsplan. Danske virksomheder har brug for en ambitiøs investeringsplan med et betydeligt investeringsløft.” siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Finanslovsaftalen indeholder en række forbedringer for den lastbilstransporten. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbilers uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet.

”Det har længe været et ønske i transportbranchen at få øget hastighedsgrænsen, da det vil give en bedre trafikafvikling og øge produktiviteten i branchen” siger Michael Svane

Regeringen og Dansk Folkeparti er også enige om at ændre miljøzonerne i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg. De nuværende adgangskrav til miljøzoner ikke har været ændret siden 2010. Den konkrete udmøntning vil blive fastlagt senere i en lovændring. Samtidig gennemfører regeringen og Dansk Folkeparti et forslag til regelforenkling fra transportbranchen om en digitalisering af miljøzonemærkerne. Det vil lette administrationen for virksomhederne og forbedre håndhævelsen.

”Vi er meget glade for, at man nu gennemføre transportbranchens forslaget om en digitalisering af miljøzonemærkerne. Samtidig hilser vi en opdatering af miljøzonerne velkommen, men det er vigtigt, at man balancere både de sundhedsmæssige hensyn og mobiliteten” siger Michael Svane.

Bedre forhold for luftfartserhvervet

I finanslovsaftale blev regeringen og Dansk Folkeparti også  enige om at afskaffe afgiften for registrering af ejerrettigheder over fly (Nationalitetsregistret) og afgiften for registrering af pantrettigheder i fly (Rettighedsregistret over Luftfartøjer) hurtigst muligt efter 1. januar 2019.

DI Transport hilser initiativet velkomment.

”Det imødekommer et længe næret ønske fra luftfartserhvervet og stiller danske luftfartsselskaber på lige fod med konkurrenterne i vore nabolande.” siger Michael Svane

 

Relateret