02.11.18 DI Transport Nyheder

Nye krav til varebiler

Har din virksomhed varebiler med en totalvægt på mere end 2.000 kg? Så er der nye regler, du skal være opmærksom på.

Den 1. juli 2019 træder der nye regler i kraft om kørsel med varebiler. DI Transport opfordrer til, at virksomhederne allerede nu forbereder sig til de nye regler.

Kører din virksomhed godskørsel for fremmed regning med varebiler over 2.000 kg, og leverer pakker med en vægt på 11 kg eller mere, så skal du have en vognmandstilladelse til godskørsel for varebiler og chaufføren skal have et chaufføruddannelsesbevis til varebiler. Der må kun benyttes ansatte chauffører eller chauffører fra et godkendt vikarbureau.

Du kan læse mere om krav til vognmandsuddannelse, chaufføruddannelse og efteruddannelse til varebiler på varebilskrav.dk.

 

Alle varebiler skal registreres

Pr 1. juli skal alle varebiler med en totalvægt på 2.000 kg til 3.500 kg, der anvendes til firmakørsel, registres hos Motorstyrelsen. Firmakørsel kræver ikke tilladelse, men er kørsel med gods eller varer der tilhører virksomheden der ejer eller registreret som bruger af varebilen, eller gods der skal bruges af virksomheden.

Du kan læse de nærmere regler på varebilskrav.dk

 

Relateret indhold