06.05.19 DI Transport Nyheder

Nye regler om særtransporter er snart på plads

Færdselsstyrelsen har haft et udkast til en ændring af reglerne om særtransporter sendt i høring, dvs. kørsel med udeleligt gods, der kræver, at transporten er længere eller bredere end normale lastbiltransporter.

De nye regler for særtransporter præcisere, at transportørerne må køre med godset vandret og stable f.eks. flere jernplader oven på hinanden. Samtidigt præciseres retten til at køre med armeringsnet i en bredde på op til 3,30 m vandret liggende.

Ifølge DI Transport var præciseringerne nødvendigt efter, at en ny tolkning fra Politiet for lidt over et år siden skabte uklarhed om reglerne.

”Det er helt afgørende at få præciseret reglerne, så vi rydder eventuel usikkerhed af bordet” forklarer seniorchefkonsulent i DI Transport Rune Noack, og uddyber:

”De nye regler sikrer, at vi fortsat kan køre særtransporterne mest effektivt ved at transportere mere gods på samme lastbil, hvilket er bedre for både for miljø og trængsel”

DI Transport mener, der er potentiale i at effektivisere yderligere for særtransporterne. Det gælder ikke mindst for ansøgninger om tilladelser.

Derfor undrer DI Transport sig over en ny paragraf i forslaget fra Færdselsstyrelsen, der stiler krav om, at en udskrift fra Vejdirektoratets hjemmeside skal medbringes i alle særtransporter. Kravet gælder i dag kun for de helt store særtransporter, der kræver en tilladelse.

”Det er i forvejen ikke særligt tidssvarende at bede en chauffør om at medbringe en udskrift fra en hjemmeside, og det er endnu mere mærkeligt og overflødigt at udbrede dette krav til alle særtransporter” siger Rune Noack.

DI Transport håber derfor, at kravet om at medbringe ikke er med i den endelige bekendtgørelse, når de nye regler træder i kraft 1. juli 2019.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold