20.08.19 DI Transport Nyheder

Nye regler i miljøzonerne straffer miljørigtige lastbiler

Fra 1. juli 2020 træder nye regler for kørsel med lastbil, busser og varebiler i de fem største byer i kraft.

Det sker med en ændring af regler for miljøzoner, der findes i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. I dag er det køretøjets euronorm, dvs. forurening og udledning af partikler, der afgør om den har lov til at køre ind i miljøzonerne.

Fra 1. juli 2020 er det lastbilens registreringsdato, der er afgørende, så lastbiler indregistreret før 1. oktober 2009 skal have eftermonteret et partikelfilter for at få lov til at køre ind i byerne. Et partikelfilter koster op til 80.000 kr.

Det medfører ifølge DI Transport en forskelsbehandling mellem to ens lastbiler, der udleder det samme.

De nye regler straffer derfor  virksomheder, der har været tidligt ude og købe en lastbil, der lever op til EU’s udledningsnorm Euro 5 før 1. oktober 2009, fordi virksomheden får en ekstra regning til et partikelfilter, selvom lastbilen forurener lige så lidt som en lastbil, der er indregistreret efter 1. oktober 2009. Det fremgår af det udkast til bekendtgørelse, som Miljø- og Fødevareministeriet netop har haft i høring.

 ”Vi er positive over for de sundhedsmæssige hensyn bag de nye regler, men det er åbenlyst urimeligt, at reglerne straffer de transportvirksomheder, der har været på forkant med miljøreglerne og købt en miljøvenlig lastbil før den blev obligatorisk” siger seniorchefkonsulent i DI Transport Rune Noack.  

Baggrunden for lovændringen, der blev vedtaget af Folketinget den 7. maj i år, er, at det er nemmere at kontrollere første registreringsdato frem for euronorm. Det kan give god mening at forbedre kontrollen, men DI Transport mener, at bekendtgørelsen bør justeres.

”Det er et uheldigt signal til transportbranchen. Det har aldrig været intentionen med loven, at den skulle straffe de miljøvenlige virksomheder. Derfor bør bekendtgørelsen indeholde en dispensation for lastbiler, der udleder lige så lidt som de lastbiler, der gerne må køre ind i miljøzonerne” siger Rune Noack.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold