04.06.20 DI Transport Nyheder

Bedre vilkår for elektriske varebiler

Ny ændring af regler om kørekort vil gøre det mere attraktivt at benytte elektriske varebiler. DI Transport roser ændringen

I dag må en varebil kun veje 3.500 kg. Men det går ud over elektriske varebiler, da batteriet øget vægten. Hvis den elektriske varebil vejer mere end 3.500 kg kræver det derfor et stort kørekort. Alternativt vil batteriets vægt gå ud over varebilens lastevene, så der ikke kan transporteres så meget gods.

Men de regler bliver nu lavet om efter ønske fra DI Transport.  

Færdselsstyrelsen har netop offentliggjort en ændring i bekendtgørelsen om kørekort, så det fremover er mulighed med et almindeligt kørekort at føre en varebil med en totalvægt med 4.250 kg, hvis den ekstra vægt skyldes, at varebilen kører på alternative drivmidler, som f.eks. elektriske varebiler.  

DI Transport rejste problemstillingen over for transportministeren i et brev den 26. februar 2020, og man er derfor meget tilfredse med ændringen.  

”Ændringen vil sidestille elektriske varebiler med dieselvarebiler i forhold til kørekort og lasteevne, og det er et vigtigt skridt i en grøn omstilling af transportsektoren” siger seniorchefkonsulent i DI Transport Rune Noack.

DI Transport peger på, at regler om køre- og hviletid på samme måde sætter begrænsninger på anvendelsen af elektriske varebiler, da totalvægten betyder, at en elektrisk varebil på 4.250 kg på grund af EU-reglerne kun kan anvendes inden for en 100 km radius uden at blive omfattet af regler om køre- og hviletid.  

”Det grønne valg skal være det nemme. Derfor bør undersøges med EU-Kommissionen, om der kan laves en generel frivægt til batterier i varebiler, så transportvirksomheder, håndværkere og andre ikke bliver straffet ved at vælge en klimavenlig varebil” siger Rune Noack.

De nye regler træder i kraft 1. juli 2020.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret