01.10.20 DI Transport Nyheder

Der er brug for vitaminer!

Ugens kommentar af branchedirektør Michael Svane.

Branchedirektør for DI Transport, Michael Svane.

Regeringen kom i sidste uge med dens transportudspil for grøn omstilling af vejtransportsektoren. En pakke af tre forslag: omlægning af registreringsafgiften, grønne drivmidler og kilometerafgift for lastbiler. Udspillet lægger op til en reduktion på 1 mio. tons CO2.

De største CO2-reduktioner i regeringens udspil kommer ikke fra elbiler, men fra øget anvendelse af bæredygtige brændstoffer i de eksisterende biler, lastbiler og varebiler. Kilometerafgiften for lastbiler giver kun et mindre bidrag til reduktion op omkring 100.000 tons.

Det interessante i pakken er ikke hvor mange elbiler, der kører på gaden i 2030. Det interessante er, hvor mange CO2-reduktioner og til hvilken pris.

Men udspillet kan kun være en forret. Hvor er de lavthængende frugter, som transportbranchen har peget på?

Vi  kunne opnå flere hurtigere og billigere CO2-reduktioner i erhvervstrafikken gennem initiativer som: Højere tilladt totalvægt og længere lastbiler, ændring af støjregler så det er muligt at levere mere energieffektivt uden for myldretiden og frivægt for batterier til varebiler, så batteriets vægt ikke går ud over lasteevnen.

Derudover bør man også satse på forslag om lavere afgifter på gas til transport, lavere afgifter for biobrændstoffer og tilskud til køb af lastbiler på alternative drivmidler, som man har indført i Tyskland. I dag indregistrerer de internationale danske transportvirksomheder deres grønne lastbiler i Tyskland i stedet for Danmark. Desuden mangler der en plan for tankning- og ladeindfrastruktur.

Vi skal også have styrket den kollektive transport som et energieffektivt alternativ til personbiler. Og vi skal have vedtaget at gennemføre luftfartens klimafond, som en samlet luftfartsbranchen står bag.

Sidste uges udspil er kun en lille del af den grønne omstilling af transportsektoren. Skal transporten levere – og det vil vi meget gerne, så  skal vi have resten med. Derfor synes de forslag, som man drøfter under klimaforhandlingerne i disse dage og timer, mest af alt at have brug for flere vitaminer. Her har Landtransportens klimapartnerskab leveret et fuldgyldigt sortiment af vitaminer, som der nok kunne være brug for.

Relateret indhold