18.05.20 DI Transport Nyheder

Forvirring om miljøzoner

Usikkerhed om partikelfiltre stiller transportvirksomheder i en vanskelig situation. DI Transport rejser problemet over for ministeren.

Folketinget behandler i øjeblikket et nyt lovforslag fra regeringen om ændring af reglerne om miljøzone i de fem største byer.

Fra 1. juli 2020 skal ældre lastbiler, busser og varebiler have eftermonteret et partikelfilter. Det gælder lastbiler og busser, der er indregistreret første gang før 1. oktober 2009. Men der er stor forvirring om kravene til partikelfilter.

I et brev til miljøministeren peger DI Transport på, at en række lastbilsproducenter fraråder at eftermontere partikelfilter, da det kan gå ud over garantien eller ligefrem fører til øget partikeludledning.

”Det stiller transportvirksomhederne i en umulig situation, og der er derfor behov for at få afklaret om virksomhederne kan dispensation” siger seniorchefkonsulent Rune Noack fra DI Transport.  

DI Transport vurderer, at det i første omgang især er dyrere specialopbygninger, kranbiler mv. der vil blive ramt af stramningerne 1. juli 2020.

Tilskud til ellastbiler frem for stramninger af miljøzoner

DI Transport deler de sundhedsmæssige hensyn bag lovforslaget, men peger også på, at klimatilskud til køb af el eller brintlastbiler forventeligt vil have en større effekt på partikeludledningen end miljøzonerne.

 ”Vi har foreslået, at der gives et tilskud til at de transportvirksomheder, der køber en lastbil, der kører på el, brint eller biogas. Det vil både reducere partikeludledningen i byerne og være bedre for klimaet, end det lovforslag om miljøzoner, som Folketinget behandler nu”, siger Rune Noack.

DI Transport er dog glade for, at lovforslaget undtager Euro V-lastbiler og busser fra de nye regler 1. juli selv om de er indregistreret før 1. oktober 2009. Dermed undgår de transportvirksomheder, der havde været tidligt ude og investere i en euro V-lastbil eller bus at eftermontere partikelfilter.

”Det er helt urimeligt at straffe de virksomheder, der var tidligt ude og har købt en miljøvenlig lastbil eller bus, før den blev obligatorisk. De virksomheder undgår nu en ekstraregning til partikelfilter, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med” siger Rune Noack.

 

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold