25.08.20 DI Transport Nyheder

Genstart af Danmark

Ugens kommentar af branchedirektør Michael Svane.

Branchedirektør for DI Transport, Michael Svane

Arbejdet i de 8 genstartsteam, som regeringen har nedsat, er nu sat i gang.

Selv om der er tegn på lys i nogle sammenhænge, så står vi fortsat midt i en betydelig usikkerhed. Netop usikkerheden går på tværs af brancher, markeder og økonomier. COVID-19 vil i en rum tid dominere dagsordenen, og usikkerheden må vel nærmest være et grundvilkår indtil en effektiv behandling/vaccine er fundet.

Hvad stiller man så op med en usikker og foranderlig verden?

Jeg tror, at det er vigtigt, at man har fokus på de styrkepositioner, man som samfund, erhvervsliv, virksomhed og medarbejder har. Vi lever ikke i en uforanderlig verden. Ændringer, skift, forandringer er naturens orden. Hastigheden og styrken, hvormed forandringer m.m., slår igennem kan være forskellig alt efter marked, geografi og økonomi.

Det vigtige er at holde fast i kernekompetencer og fokus og på en og samme tid sikre, at der er kraft og overskud til at være bevægelig og innovativ. 

En åben og lille økonomi som Danmarks er dybt afhængige af samhandel regionalt og globalt. 

Både luftfarten og søfarten er afgørende for, at vi i samt til og fra Danmark har international tilgængelighed.

Derfor er det afgørende, at vi sikrer den bedst mulige tilgængelighed i disse tider. Det handler om flyruter, rejser og kunderelationer. De fleste virksomheder har under krisen kunnet vedligeholde kontakten til eksisterende kunder og partnere, men uden rejsemuligheder er mange virksomheder blevet tilbage, når det handler om forretningsudvikling udover landegrænserne.

Det skal vi have gjort noget ved.

Et blandt mange elementer er test og testkapacitet. Et helt afgørende mål er at få etableret test, der har den kortest mulige svartid.

Kan vi samle kræfterne herom, så er en del af usikkerheden elimineret.

Relateret indhold