25.09.20 DI Transport Nyheder

Kilometerafgifter for lastbiler bliver unødvendigt dyrt

Regeringen spillede i går ud med et forslag om at indføre en kilometerafgift for lastbiler, der kører på statsvejnettet. Men det kan blive en meget dyr måde at opkræve afgifter på, advarer DI Transport.

Kilometerafgifter for lastbiler er en dyr måde at opkræve afgifter på, mener DI Transport.

Lastbiler betaler allerede i dag vejafgifter for at køre på de danske statsveje. Det indbragte i 2019 statskassen ca. 500 mio. kr. EU-reglerne forbyder dobbeltbeskatning af lastbiler. Derfor skal vejafgiften afskaffes, hvis man indfører kilometerafgifter for lastbiler.

Dertil kommer udgifter til at etablere og drive et nyt system til opkrævning af kilometerafgifter. Da et tilsvarende forslag blev drøftet i 2013, var det vurderingen, at det kostede ca. 400 mio. kr. årligt i drifts- og etableringsomkostninger. Den omkostning bliver lagt oven i kilometerafgiften for lastbiler.

Vi kender ikke omkostningerne bag regeringens forslag fra i går. Men hvis omkostningerne er det samme som i 2013, så skal man opkræve 900 mio. kr. årligt i kilometerafgift, før man overhovedet har fået ekstra penge i statskassen.

”Hvis formålet er at få ekstra penge i statskassen, så er kilometerafgifter for lastbiler en meget dyr måde at opkræve skatter og afgifter på” siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Lastbiler betaler udover vejafgifter også for deres CO2-udledningen gennem dieselafgifter og en CO2-afgift på brændstof. DI Transport påpeger, at afgifter på brændstof er den mest præcise klimaafgift. Hvor en kilometerafgift bliver afhænger af antallet af kilometer en lastbil kører på statsvejene, så betales dieselafgifter og CO2-afgifter for hver liter diesel lastbilen bruger, og dermed hvor meget CO2 lastbilen reelt udleder.

Derudover vil en kilometerafgift for lastbiler kun gælde på statsvejene, dvs. motorveje og større statslige landeveje. Derfor er der en indbygget risiko for, at lastbilerne vil søge ud på de mindre veje, hvor der ikke betales afgift.

”Al fornuft tilsiger, at hvis regeringen vil have flere penge i statskassen fra lastbiler, så vil det ud fra et klimahensyn være mere fornuftigt at øge afgifterne på diesel. Så undgår vi også, at lastbilerne siver ud på de mindre veje.” siger Michael Svane.

Dieselafgifter betales udover lastbiler også af personbiler og varebiler med en dieselmotor. DI Transport foreslår derfor, at de kompenseres via udligningsafgiften på dieseldrevene person- og varebiler.

”En kilometerafgift for lastbiler er en ekstra regning, der i sidste ende ryger videre til kunderne i industrien, landbruget og byggeriet. Det er bestemt ikke noget vi vil anbefale, da det gør det dyrere at drive virksomhed i Danmark.” siger Michael Svane, og opfordrer regeringen og Folketinget til at genoverveje forslaget.

DI Transport mener, at eventuelle ekstra indtægter fra øgede afgifter på lastbiler, skal gå tilbage til erhvervslivet i form af støtte til grøn omstilling af lastbilstransporten og investeringer i vejinfrastruktur.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold