02.09.20 DI Transport Nyheder

State of the union in my way

Ugens kommentar af branchedirektør Michael Svane.

Branchedirektør for DI Transport, Michael Svane

Normalt forbinder man overskriften med det politiske system i USA.

Det gælder dog ikke i denne forbindelse.

Vejdirektoratet har netop offentliggjort rapporten – statsvejnettet 2020.  Statsvejnettet er rygraden i det danske transportsystem og dermed helt afgørende for store dele af erhvervslivets mobilitet.

Rapporten tegner et klart og overskueligt billede af tingenes tilstand, herunder at trafikken på motorvejene er steget med næsten 40 % siden 2007.

God infrastruktur og mobilitet er afgørende ikke kun i dagligdagen, men også for fremtidens muligheder.

Derfor er det helt afgørende, at regering og Folketing snarest tager fat på en bred politisk aftale om en kommende investeringsplan for Danmarks trafikale infrastruktur. Det er ikke kun rettidigt omhu, men også en investering i og for fremtiden.

Vi har brug for handling. Virksomhederne og deres ansatte har krav på at vide om deres trafikale ønsker og behov tilgodeses. Det har betydning for beslutninger om investeringer og lokalisering.

State of the Union – in my way er ikke blot en årlig rapport om vejenes tilstand, men også et konkret bud på hvor, hvor meget og ikke mindst hvornår investeringerne kommer.

Michael Svane
Skrevet af:

Michael Svane

Relateret indhold