28.01.21 DI Transport Nyheder

Ugens kommentar: Løb nu til, Ibrahim

Af branchedirektør Michael Svane.

Snart lyder startskuddet til forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan, og opløbet er i fuld gang.

Med reference til den danske filmklassiker – Det store løb – hepper alle på deres ønsker. Forståeligt og sådan skal det også være.

Når det er sagt så er det vigtigt, at vi får nogle rammer og pejlemærker ind i måden, hvorpå vi prioriterer og beslutter inden for transport og infrastruktur.

Det er afgørende, at vores mærkesag i DI gennem en årrække bliver rammesættende, nemlig behovet for en langsigtet plan med rullende planlægning, og med en bred politisk forankring i Folketinget. Virksomhederne og medarbejderne har brug for kontinuitet i forhold til hvor og hvornår et givet anlægsprojekt kan realiseres. Det har stor betydning på virksomheders beslutninger om lokalisering og investeringer – beslutninger som ofte også involverer overvejelser om udlandet i stedet for Danmark.

De vigtige pejlemærker efter min opfattelse er mobilitet, mennesker og multimodalitet.

Mobilitet fordi det er afgørende, at vi tænker i sammenhænge og nye mobilitetsformer, der er drevet af ny teknologi (førerløse køretøjer, droner m.m.) og forretningsmodeller som samkørsel, delebiler, NABOGO, ShareNow m.v. Vi skal fokusere på helheden og hverdagen på tværs af transportformer.

Mennesker fordi behovet for mobilitet knytter sig adfærd, hvad enten man skal købe ind i supermarkedet, købe nye møbler, i skole, på arbejde eller til fodbold. Mennesker har mange transportbehov hver eneste dag. Transportsystemet skal sikre, at behovet for dækkes på en effektiv, bæredygtig og sikker måde. Og uanset om man bor i Rødby, Randers, Ringe eller Ringkøbing.

Multimodalitet, fordi vi ikke kun er bilister, cyklister, fodgængere eller passagerer i tog, bus, metro og letbane. Vi skal tænke i sammenhænge og trafikknudepunkter, der sikrer den berømte sammenhængende rejse.

For erhvervslivet gælder der herudover pejlemærker som tilgængelighed, fremkommelighed og flow.

Tilgængelighed, fordi det er vigtigt, at man kan få varer og medarbejder til og fra virksomheden. Det gælder uanset om man har sin virksomhed på Møn eller Mors eller i Herning eller Helsingør.

Fremkommelighed og flow handler om transportsystemets tilstand, herunder om der er trængsel, forsinkelser og kødannelser. Trængsel handler ikke kun om vejnettet, men også om den kollektive trafik.

Hvordan rammen og pejlemærkerne spiller sammen, handler i mine øjne om investeringer, innovation og incitamenter.

Investeringer skal der til. Det gælder til nye anlæg som til vedligeholdelse. Det innovative bæres frem af teknologisk adræthed, mens incitamenter handler om to ting. Dels at anspore til adfærdsændringer – tag cyklen som eksempel, dels at fokusere på efterspørgselssiden.

Bundlinjen for fremtidens transport og infrastrukturpolitik er bæredygtighed. Klimapolitikken skal indtænkes i de politiske beslutninger. Det skal ske gennem bæredygtig anlæg og byggeri samt grøn omstilling i form af nye drivmidler som el og brint.

Vi vil gerne, at Ibrahim kommer først over målstregen, men fremtiden peger mere i retning af, at den grønne mobilitetsplan og forhandlingerne heraf bliver en holdsport.

Relateret indhold