11.03.21 DI Transport Nyheder

Ugens Kommentar: Hverdagen med corona

Af branchedirektør Michael Svane.

På årsdagen for det historiske pressemøde med statsministeren, hvor det største indgreb i det danske samfund siden besættelsestiden blev varslet, er det naturligt at gøre status.

Transportsektoren blev straks bragt i spil, da Danmarks grænser lukkede ned. Med ét blev forsyningssikkerhed og forsyningskæder ganske håndgribelige – bag ved lå en bekymring for hamstringer, men også behovet for adgang til værnemidler blev sat i spil.  Grønne baner for lastbiler på vej over grænserne blev også en del af den nye virkelighed.

Den kollektive trafik blev opretholdt, men kunderne tog opfordringerne om at undgå den kollektive trafik til sig i en grad, at det fortsat gælder den dag i dag.

Luftfarten blev den første sektor, der for alvor blev ramt af coronakrisen som følge af nedlukninger verdenen over. Og trods en mindre opblomstring henover sommeren 2020 er luftfarten tvunget helt i knæ. For øjeblikket er de danske tal, at vi er nede på indeks 3-5.

Krydstogtsturismen er helt i nul og kæmper med at komme i gang på ny.

Godstransporten har klaret sig overraskende godt gennem krisen, mens dele af persontransporten, herunder turistbusser og taxaer, har tabt store dele af deres kørsel.

Effekterne af både bølge 2 og 3 har sat sig i de globale forsyningskæder. Resultatet er store forsinkelser, som giver usikkerhed om leverancer. Ubalancerne har vist sig bl.a. på containertrafikken.

Trængslen på vejene har været et minimum. Den kollektive trafik har kørt med høj regularitet og punktlighed. Antallet af fly og flyruter og dermed passagerer har haft et uhørt dramatisk fald. Tomheden i lufthavnene har været nærmest kafkask.

Vi har i den samlede transportbranche lært at leve med coronaen.

Det har kostet dyrt, men den har også givet os læring.

Digitalisering, E-handel og virtuelle møder er braget ind i vores hverdag. Der er næppe tvivl om, at disse vil sætte sig som vedvarende markører fremover.

Hvor står vi så i dag?

Vi har lært at leve med pandemien, men har også måttet se, at grænsekontrol, grænselukninger og indrejseforbud, karantænekrav og isolationskrav er blevet en del af den politiske værktøjskasse i Danmark og mange andre lande.

Vi har brug for, at der etableres fælles spilleregler på hele dette område. EU-Kommissionen gør en stor indsats, men den kommer til kort over for medlemslandene.

Vi har i bedste Olsen-banden stil behov for en plan. Ikke kun på grænsespørgsmålet, men ikke mindst for en genåbning af samfundet. Men nok så vigtigt også fremadrettet en plan for, hvordan vi lever med coronaen og andre kommende pandemier uden at lukke samfundet ned eller lukkede grænser.

Michael Svane
Skrevet af:

Michael Svane

Relateret indhold