12.04.21 DI Transport Nyheder

Robusthed i krisetider

En ny analyse fra PA Consulting lavet for DI Transport påpeger, at agilitet, omstillingsparathed og iværksætterånd både hos virksomheden og dens ansatte har været udslagsgivende for virksomhedernes mulighed for at tackle udfordringerne under coronakrisen.

Transportsektoren blev straks bragt i spil, da Danmarks  og mange andre landes grænser lukkede ned. Med ét blev forsyningssikkerhed og forsyningskæder ganske håndgribelige – bag ved lå en bekymring for hamstringer, men også behovet for adgang til værnemidler blev sat i spil.  Grønne baner for lastbiler på vej over grænserne blev også en del af den nye virkelighed.

 

Transportvirksomheder og deres mange dygtige medarbejdere har under hele pandemien holdt gang i forsyningerne til produktion, distribution m.v. Trods store udfordringer har virksomhederne og deres dygtige medarbejdere vist sig fra deres allerbedste side.

 

Hvad har vi så lært?

 

PA Consulting har for DI Transport lavet en analyse om, hvordan virksomhederne har tacklet udfordringerne.  Analysen påpeger, at agilitet, omstillingsparathed og iværksætterånd både hos virksomheden og dens ansatte har været udslagsgivende.

Analyse om robusthed i krisetider

Hent analysen her
Maria Katarina Nielsen
Skrevet af:

Maria Katarina Nielsen

Relateret indhold