02.06.21 DI Transport Nyheder

Ugens kommentar: Hopper kæden af? Og får du en prop?

Af branchedirektør Michael Svane.

branchedirektør Michael Svane

Coronakrisen er som en fremkaldervæske. Man ser ting, som tidligere ikke trådte så tydeligt frem. Det gælder forsyningssikkerheden og dermed de understøttende forsyningskæder. 

Med ét blev forsyningssikkerhed hevet helt frem i de politiske taler og udmeldinger. Både i Danmark og i EU som sådan blev der sat initiativer i gang, som skulle opretholde vareforsyningen m.v. Green Lanes for den grænseoverskridende vejtransport blev skabt allerede under de første dage under pandemien tilbage i marts 2020.

For os der gennem mange år har arbejdet for og med logistik og forsyningskæder, blev det til et kærkomment fokus på vigtigheden af logistik og transport. Til lands, vands og i luften.

Sårbarheden i de globale forsyningskæder blev blottet og på tværs af stort set alle brancher har virksomheder genbesøgt deres logistiske set-up.

I DI Transport har vi sammen med PA Consulting lavet en analyse om forsyningskæderne i krisetider. Analysen – Robusthed i krisetider – viser, at man kan  (gen-)opbygge robustheden ved at have fokus på: ledelse, digitalisering, data, partnerskaber og scenarietænkning. Analysen er fra marts 2021.

Coronaens pris forstærkes nu af, at de globale forsyningskæder er spændt til det yderste. Hertil kommer stigende fragtrater, stigende priser på mange typer af  råvare samt forsinkelser i leverancer. Vi er nu i en situation, hvor alt dette begynder at koste vækst og BNP.

Hvad skal/kan man gøre?

For det første så er det min vurdering, at man skal indstille sig på, at denne ”gift i forsyningskæderne”  ikke er overstået om et eller to kvartaler.  Vi kommer til at leve med flaskehalse gennem 2022, og først i 2023 kan vi begynde at se tegn på bedring.

For det andet så er det ikke nemt at skaffe ny kapacitet på den korte bane, og skift til andre transportformer såsom jernbane og fly er ikke bare lige til. Kapaciteten er ikke til stede, antallet af relevante grænseovergange i Øst-og Centraleuropa og længere ud mod Kina og Rusland udvides ikke fra en dag til den anden. Og priserne trækker klart i retning af højere omkostninger.

Som en hverdagens mand fra international transport fortalte mig: Det er ikke muligt bare sådan her og nu at skaffe 20 godsvogne på et tog fra Kina til Rusland. Jeg kan godt sige til kunden, at jeg kan gøre det. Men jeg foretrækker at sige til kunden, når jeg har en bekræftet booking.

For det tredje er tiden inde til, at man genbesøger sine forsyningskæder og leverandører og dermed stiller skarpt på de elementer, der er afgørende for at genopbygge robustheden.

Der findes ikke ét svar på, hvordan man løser udfordringerne, men det er helt og aldeles afgørende, at man som virksomhed og ledelse tager læringen fra coronakrisen frem og derigennem arbejder med at reducere sårbarheden, hvad enten det er stigende råvarepriser eller overbelastede forsyningskæder.

Når kæden hopper af, så taber man fart og det koster dyrt.

Michael Svane
Skrevet af:

Michael Svane

Relateret indhold