16.12.21 DI Transport Nyheder

Transportens pris

Ugens kommentar af branchedirektør Michael Svane.

Du har nok lagt mærke til det. Eller hørt om det!

Det er blevet dyrere at få transporteret sine varer. Det gælder hvad enten man er forbruger eller virksomhed.

Medierne har dækket intensivt problemerne med forsyningskæderne, og flere medier har ildevarslende skrevet om, at julehandelen er i fare og ikke mindst, at julegaverne ikke når frem til juleaften.

Årsagerne til, at der er ”slør i forsyningerne” er mange – alt lige fra lukning af havne i Kina, eftervirkninger af skibet på tværs i Suezkanalen til mangel på containere, der hvor de skal bruges, skibe, chauffører og også ændrede forbrugsmønstre under Corona-pandemien. Når man ikke kan rejse eller gå på restauranter, så bruger man pengene på andre ting, som eksempelvis fladskærme m.m.

Der er absolut ingen grund til bekymring for julen eller julegaverne. Det skal nok blive jul!

Det er dog sikkert og vist, at problemerne med de globale forsyningskæder vil række langt ind i 2022. Ubalancerne vil fortsat give udfordringer, men i takt med at forbrugsmønstrene vender tilbage til mere normale tilstande, så vil balancen mellem udbud og efterspørgsel indfinde sig.

Derimod må man forvente, at transportpriserne vil stige. Den primære årsag er her manglen på chauffører. Et problem der ikke kun gælder Danmark. Det gælder mange lande både i og uden for EU.  Der er meget fokus på chaufførmanglen i UK, som primært har sin årsag i, at op mod 25000 chauffører fra EU-landene har forladt UK i forbindelse med Brexit.

Transporten har gennem årtier leveret ”varen” dels i forbindelse med globaliseringen af produktion og handel, dels i et stadigt strammere koncept i form af ”just-in-time” leverancer.  Det gælder, hvad enten vi taler om landtransport, søtransport eller luftfart.

Vi har gjort transport, logistik og distribution til en olympisk disciplin – højere, stærkere og hurtigere!  Det gælder på hjemmebanen såvel som udebanen forstået som hele verdenen.

Spørgsmålet er nu om, hvorvidt vi kan og skal fortsætte ad denne vej? 

Selv om prisen på transport for det enkelte produkt kun udgør en meget lige andel af varens samlede pris, så er tiden inde til at overveje om prisen på transport er for lille.

Forsyningssikkerhed og deraf omlægninger af produktion og supply chain vil sammen med klimakravene til os alle også føre til ændrede transportmønstre.

Vi vil se, at transportomkostningerne vil stige. Transport er reelt blevet for billig. Det betyder reelt, at eksempelvis laks og rejer transporteres over endog meget lange afstande for derefter at returnere efter forarbejdning.

Spørgsmålet er, om det kan eller skal fortsætte?. Den diskussion har vi til gode, men mon ikke tiden er inde til at drøfte, hvordan vi fremadrettet indretter os.

Det skylder vi os selv, men også de fremtidige generationer.  Erhvervslivets transportvaner kan ændres! Her får vi rygvind af de nuværende forsyningsproblemer, men ikke mindst af klimadagsordenen.

Den samlede transportsektor i Danmark med virksomheder som Mærsk, DFDS, DSV i spidsen giver optimisme i forhold til, at vi i Danmark kan præge den globale udvikling. Og med regeringens seneste udspil om grønne brændstoffer er kursen nu for alvor sat mod en grøn omstilling af transporten til lands, til vands og i luften.

Glædelig jul og et godt nytår til alle.

Relateret indhold