15.08.23 DI Transport Nyheder

DI: Er regeringens fire procent nok?

Kommentar af Karsten Lauritzen

Regeringen ønsker en grøn omstilling af lastbiltransporten gennem kilometerafgiften, dette mener vi ikke er tilstrækkeligt nok og regeringens egen analyse påpeger ligeså. Regeringens analyse viser, at kun 4 procent af lastbilerne vil køre på elektricitet i 2030. Derfor præsenterer DI Transport en grøn og langt mere pragmatisk tilgang til, hvordan regeringen kan sikre, at transportsektoren udleder mindre CO2.I DI Transport anbefaler vi 6 tiltag som regeringen kan tage med videre til finansloven 2024:

1. Skruer ned for afgifterne på biogas og biodiesel, så det bliver mere attraktivt at hælde grønne drivmidler i den sorte tank.

2. Gør det prisbilligere at købe grønne lastbiler. De er stadig væsentlige dyrere end diesel-alternativer, derfor skal regeringen lave en simpel men langsigtet pulje frem mod 2030, der betaler 50 procent af merprisen for en grøn lastbil efter et først-til-mølle princip.

3. Ladenetværket halter stadig efter ønsket om flere elkøretøjer, derfor bør regeringen oprette en pulje på 100 millioner kroner til etablering af hjemmeladere og destinationsladere for erhvervskøretøjer.

4. Give mulighed for straksafskrivninger på investeringer i grønne lastbiler og ladeinfrastruktur.

I DI mener vi, at der fremkommer et marked for grøn transport, men viljen for at betale for det grønne og mere omkostningsfulde alternative, er desværre ikke tiltagende endnu. Derfor er DI Transports anbefaling, at regeringen investerer nu, hvor marked ikke kan løfte den tunge samfundsopgave selv. Vi tror på, at markedet er på plads i 2030, hvis regeringen rækker en hånd ud til markedet, og dernæst vil markedet selv fremme den grønne omstilling af transportsektoren.

Kollektiv transport er som en grøn livsnerve for vores miljø

Busserne spiller en væsentlig rolle i vores kollektive transportsystem, der med til at holde samfundet i gang. Endvidere er busserne et stærkt eksempel på et effektivt energi transportmiddel, der er længst fremme i den grønne omstilling. Analyser viser, at 38% af alle danskere ikke har adgang til en bil, derfor udgør bustransporten en samfundsgevinst som politikkerne lokalt og på Christiansborg ikke må opgive.

5.Regeringen skal sætte penge af i finansloven til at støtte den kollektive bustransport for at fastholde ruter og undgå takststigninger.

Den grønne omstilling bør ikke betale for ældrechecken

I DI Transport mener vi, at luftfarten også bør blive betragt som en central sektor, der kan bidrage til et mere miljøvenligt transportsystem gennem 100 procent grøn indenrigsluftfart. Men det kræver potentielt, at passagerafgiften udelukkende går til den grønne omstilling af luftfart sektoren. Det er helt legitimt, at regeringen vil øge ældrechecken, men regeringen kan ikke være bekendt at bede luftfarten om at betale for ældrepleje.

6. Lad pengene fra en passagerafgift gå 100% tilbage til grøn luftfart og find penge til en ældrecheck et andet sted.

 

Relateret indhold