21.06.24 DI Transport Nyheder

Vejledning om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

I denne vejledning kan du finde relevant information om den kommende kilometerbaserede vejafgift, som træder i kraft for lastbiler på 12 ton og derover fra den 1. januar 2025, hvor Danmark samtidig træder ud af Eurovignetten.

Kort om afgiften

  • Fra 1. januar 2025 vil det afgiftspligtige vejnet omfatte cirka 10.900 km, som primært består af motorveje og øvrige statsveje, samt dele af det kommunale vejnet. Fra 1. januar 2028 vil det afgiftspligtige vejnet blive udvidet til at inkludere hele det offentlige vejnet, hvilket vil udgøre omkring 75.000 km. På dette link, vil du kunne finde et kort over det afgiftsbelagte vejnet.
  • Afgiften træder i kraft d. 1. januar 2025 og vil omfatte alle lastbiler med en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover. Fra 1. januar 2027 er det regeringens intention, at vejafgiften skal omfatte alle lastbiler på 3,5 tons og derover. Afgiften gælder for både danske og udenlandske lastbiler.
  • Afgiften skal betales pr. kørt kilometer, som lastbilen kører på det omfattede vejnet. Afgiften vil bestemmes ud fra lastbilens CO2-emissionsklasse. Bemærk, at der i miljøzonerne i København/Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg vil være et miljøzonetillæg på 50 procent.

Hvordan betaler du, og hvor meget skal du betale

Betaling af vejafgifter kan ske enten ved installation af en On-board-Unit eller ved køb af en digital vejafgiftsbillet. På Vejafgifter.dk kan du læse mere om, hvordan du betaler, og hvor meget du skal betale.

On-board-Unit

Det er på nuværende tidspunkt muligt at bestille On-Board-Units fra 3 udbydere, Brobizz, Telepass og Øresundpay. Det anbefales, at række ud til udbyderne hurtigst muligt med henblik på at lave aftaler om bestilling af On-board-Units. Det vil være muligt at tilgå en oversigt over udbyderne af On-Board-Units på dette link.

Digital vejafgiftsbillet

Det vil fra slutningen af 2024 være muligt at købe en digital vejafgiftsbillet, såfremt man ikke har installeret en On-Board-Unit. Billetten vil skulle købes før køretøjet starter turen. Det vil efter købt billet ikke være muligt at ændre start- og slutdestination. Det vil dog være muligt at redigere i ruten mellem start- og slutdestinationen i op til 72 timer. Den digitale vejafgiftsbillet vil udelukkende kunne købes digitalt.

Er lastbilen registeret i Danmark, vil systemet automatisk indhente alle relevante oplysninger fra Motorregistret til brug for vejafgiftsbilletten. Bemærk, at det er dit eget ansvar at kontrollere, at oplysningerne på køretøjet er korrekte. Er lastbilen indregistreret i udlandet, vil det være nødvendigt selv at oplyse information om CO2-emissionsklasse og totalvægt, når den digitale vejafgiftsbillet skal købes.

Hvad skal jeg betale

Vejafgiften beregnes ud fra lastbilens CO2-emissionsklasse, motorkøretøjets tekniske totalvægt samt om kørslen foregår i miljøzoner. Er lastbilen indregistreret i Danmark, vil lastbilens CO2-emissionsklasse kunne findes i Motorregistret (DMR) i løbet af 2024. For mere information om lastbilers indplacering i CO2-emissionsklasser anbefales Færdselsstyrelsens vejledning. På denne side, vil du kunne finde en oversigt over de kommende afgiftssatser, opdelt efter CO2-emissionsklasse og totalvægt. Det skal hertil bemærkes, at kilometerafgiften vil blive sat ned med cirka 19 procent i 2025-2027 og cirka 12 procent i 2028 som følge af en ny politisk aftale. Takstnedsættelsen vil dog kræve en lovændring, som forventes at komme i høring ultimo juni, med henblik på at loven skal nå at være behandlet i Folketinget inden kilometerafgiften træder i kraft 1. januar 2025.

Kontrol

Lastbiler vil blive kontrolleret via nummerpladeaflæsning. Kameraer ved faste og mobile kontrolpunkter vil automatisk genkende lastbilernes nummerplader. Kontrollen vil både gælde danske og udenlandske lastbiler. Faste kontrolpunkter vil være placeret ved trafikknudepunkter rundt om i Danmark.

Desuden kan du på din rejse støde på mobile kontrolenheder, udstyret med teknisk udstyr som kan indsamle relevant information om alle forbipasserende lastbiler og identificere deres nummerplader. De mobile kontrolenheder bevæger sig rundt for at sikre kontrol i hele landet.

Bødetakst ved overtrædelse

Det bliver straffet med bøde, såfremt lastbilen ikke betaler afgift. Du skal derfor sikre dig, at dine lastbiler har det nødvendige udstyr og er klar til kilometerafgiften den 1. januar 2025. Såfremt det konstateres, at lastbilen ikke har betalt vejafgift vil Færdselsstyrelsen udstede et bødeforlæg på 4.500 kroner.

Hvad skal virksomheder gøre for at være klar til den nye afgift?

For at blive klar til kilometerafgiften skal du sikre dig, at dine lastbiler har den nødvendige on-board-unit, og at CO2-klassen er korrekt registreret.

For at sikre, at din lastbil er placeret i den korrekte emissionsklasse og at du derved betaler den korrekte vejafgift skal du først identificere lastbilens drivmiddel og bestemme dens emissionsniveau. Dette kan være diesel, gas, el, brint eller andre typer drivmidler.

  • Hvis lastbilen har en konventionel forbrændingsmotor, skal den placeres i en af CO2-emissionsklasserne 1, 2 eller 3, afhængigt af dens emissionsniveau.
  • Hvis lastbilen opfylder kriterierne for at være en "lavemissionslastbil", skal den placeres i CO2-emissionsklasse 4.
  • Hvis lastbilen opfylder kriterierne for at være en "nulemissionslastbil", skal den placeres i CO2-emissionsklasse 5.

Du kan vurdere lastbilens klimabelastning ved hjælp af Tank-to-Wheel-princippet (fra tank til hjul). Dette princip beregner energiforbruget i lastbilen uden at inkludere CO2-udledningen fra fremstillingen af drivmidlet. Dernæst skal lastbilen placeres i den relevante CO2-emissionsklasse baseret på klimabelastning fra lastbilens energiforbrug under drift.

Det er vigtigt at opretholde præcis dokumentation over lastbilens emissionsniveau og CO2-emissionsklasse, da dette er nødvendigt for at opfylde lovgivningsmæssige krav.


For mere information om indplacering af lastbiler i korrekte CO2-emissionsklasse henvises der til Færdselsstyrelsens vejledning, som kan tilgås på dette link: Vejledning om indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser (fstyr.dk).

 

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold