DI Transport

Udstationering af chauffører

Den 2. februar træder de nye regler for udstationering i EU’s vejpakke i kraft. De afløser de tidligere regler.

Den 2. februar 2022 træder de nye regler for udstationering i EU’s vejpakke i kraft. Det vil sige, hvornår er chaufføren omfattet af de løn og ansættelsesvilkår, der gælder i det land han kører i, når han kører i et anden land end der hvor lastbilen eller bussen er indregistreret, og vognmanden har sine godskørselstilladelser.  

De nye regler erstatter de eksisterende regler i Danmark og resten af EU. Reglerne gælder for ansatte chauffører.

Hvornår er chaufføren udstationeret?

En chauffør er udstationeret, når han kører cabotagekørsel, vejdelen af en kombineret transport og ikke-bilaterale transporter.

En chauffør er ikke udstationeret, når han kører bilateral kørsel med varer til eller fra det land, hvor lastbilen er indregistreret og vognmanden har sine godskørselstilladelser. Chaufføren er heller ikke udstationeret, når han kører i transit gennem et andet medlemslande uden at læsse eller losse varer/gods.

Udstationeringserklæring

Senest ved udstationeringens start skal vognmanden udfylde en udstationeringserklæring til det land, hvor chaufføren udstationeres. Det skal foregå gennem det fælles europæiske informationssystem IMI.

Du kan oprette udstationeringserklæringer her.

Indtast landekode

Chaufføren skal straks efter at have krydset en landegrænse indtaste landekode i kontrolapparatet (tachografen). Dette gælder uanset om chaufføren er udstationeret eller ej.

Hvad skal fremvises ved kontrol?

I forbindelse med en vejsidekontrol, så skal chaufføren fremvise udstationeringserklæring, samt fragtbrev eller anden tilsvarende dokumentation, samt data fra det digitale kontrolapparat. Dokumentationen kan være digital.

Kontrol efter udstationering

Efter udstationeringens afslutning kan myndighederne i det land, hvor chaufføren har været udstationeret via IMI-systemet bede om at vognmanden fremsender bl.a. fragtbreve, data fra det digitale kontrolapparat, ansættelseskontrakter, arbejdssedler, lønsedler og anden dokumentation for aflønning.

Regler for løn til udenlandske chauffører i Danmark

I Danmark stilles der krav om at en udenlandsk virksomhed som minimums skal betale lønmodtageren en fastsat timeløn, der følger af bekendtgørelsen om godskørsel. Det gælder når chaufføren udfører cabotagekørsel, vejdelen af en kombineret transport og buscabotagekørsel.

Hvad er cabotagekørsel?

Det er levering af varer eller personer mod betaling mellem to danske destinationer med en udenlandsk indregistreret lastbil eller bus. Det er f.eks. cabotagekørsel, når en udenlandske lastbiler kører henter varer på et lager i Kolding og kører det til en kunde i København. Det er også cabotagekørsel, når en udenlandsk turistbus kører rundt med turister i Danmark, der f.eks. er samlet op i København.

Du kan læse mere om cabotagereglerne for godstransport og vejdelen af en kombineret transport her:

Læs mere om cabotage og vejdelen af en kombineret transport

Læs mere om cabotagereglerne for buskørsel her:

Læs mere om cabotagereglerne for buskørsel

 

Relateret indhold