Webinar

Finansieringsmuligheder hos Vækstfonden for turisme- og oplevelseserhvervet

Corona har udfordret branchen bredt i over 2 år og det har taget hårdt på virksomhedernes virke og økonomi. På dette webinar kan du få overblik over de finansieringsmuligheder, som Vækstfonden tilbyder i forbindelse med Corona.

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet.

Under Corona har Vækstfonden hjulpet adskillige danske virksomheder gennem forskellige finansieringsløsninger. Det gælder selvfølgelig også virksomheder inden for turisme- og oplevelseserhvervet. Her har Vækstfonden understøttet flere end 340 virksomheder med over 700 mio. kroner, hvoraf 88 mio. kroner af gået til finansiering af virksomheder inden for brancherne, rejsearrangører, rejsebureauer, turistbureauer og turistkørsel.

Sammen med Vækstfonden dykker vi ned i turisme- og oplevelseserhvervets tilstand set i lyset af Corona og de udfordringer det medfører. Dertil vil vi komme med eksempler på konkrete cases og ikke mindst bud på, hvordan løsningerne kan finansieres.  

Program

  • 09.00 - 09.05 Velkommen v. DI

  • 09.05 - 09.15 Kort intro til Vækstfonden og deres rolle under COVID 19

  • 09.15 - 09.25 Finansieringsmuligheder for turisme- og oplevelseserhvervet ifm. Corona

  • 09.25 - 09.35 Refinansiering af moms og A-skat

  • 09.35 - 09.45 Muligheder for indspark til fremtidig vækst

  • 09.45 - 10.00 Q&A