23.11.21 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Regeringen følger DI anbefaling om festtelte

DI har via Regelforum anbefalet regeringen at lave et nabotjek om reglerne for certificering af festtelte, der allerede er certificeret i Tyskland. Målet er få lempet reglerne i Danmark og und-gå tid og penge til dobbeltcertificering. Læs, hvordan DI kan hjælpe din virksomhed, hvis du oplever bøvl og bureaukrati.

Foto: Colourbox

Danske teltudlejere oplever i dag en administrativ hindring, når de køber tyske festtelte. Før et tysk festtelt kan tages i anvendelse af en dansk udlejer, skal det først gennemgå certificering hos de tyske myndigheder efter EU-normer. Herefter skal danske ingeniører foretage genberegninger på dele af de data, der ligger til grund for den tyske certificering for at leve op til de danske krav. Disse skal efterfølgende godkendes hos Teknologisk Institut.

Dobbeltcertificering koster tid og penge

Udgiften til denne dobbelt-certificering kan ligge hos enten producenten eller teltudlejeren. I praksis er det ofte de danske teltudlejere.

Certificeringen giver også forsinkelser for virksomheden, før et tysk festtelt kan tages i brug. Sagsbehandlingstider kan gå fra tre måneder - som det hurtigste - og op til over et år for nogle konstruktioner. Det er særligt kritisk, hvis en virksomhed skal indhente en godkendelse tæt på højsæsonen.

Godt nyt: DI’s anbefaling til Regeringen bliver fulgt

DI har bragt sagen op i Erhvervslivets EU- og Regelforum, og den gode nyhed er, at regeringen nu følger DI’s anbefaling. DI anbefalede et nabotjek, der blandt andet sammenligner den danske ordningen med Sverige, hvor teltudlejere kan få godkendt teltene, når de overholder EU-normer (eurocodes).

Regeringen følger anbefalingen, og sætter et nabotjek i gang i anden halvdel af 2022. På baggrund af det vurderer Regeringen, om Danmark kan anvende en ordning lig den svenske.

Læs mere her.

Få hjælp fra DI til kamp mod bøvl og byrder

I DI har vi fokus på det administrative besvær og bureaukrati, som vores medlemmer støder på i mødet med det offentlige. Det kan for eksempel være indberetninger, lange sagsbehandlingstider, krav om udstyr, der skal købes mv. Hvis det er et billede, I kan genkende, er I meget velkomne til at kontakte vores enhed, der arbejder med regelforenkling. Så vil de gøre, hvad de kan for at løse udfordringerne.

Claudia Westh Lonning

Claudia Westh Lonning

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3214
  • Mobil +45 4244 5663
  • E-mail clwl@di.dk

Relateret indhold