24.11.23 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Kulturpolitik skal også være erhvervspolitik

Regeringen har som mål at formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik. DI giver input til arbejdet og sætter blandt andet fokus på at skabe friere rammer og understøtte den kommercielle udvikling og innovation i kulturerhvervet.

For DI er kulturlivet en integreret del af det samlede danske erhvervsliv. Kulturen har derudover en vigtig opgave i at sikre livskvalitet, dannelse, inklusion og mental sundhed i et samfund, der er præget af hastige sociale og teknologiske forandringer.

Derfor er det helt centralt, at kulturlivet – på linje med erhvervslivet – har attraktive rammer og vilkår, der understøtter vækst og nytænkning på området. Det gælder både for den private og kommercielle del af erhvervet og for den del af kulturlivet, der modtager offentlig støtte.

Den 20. november 2023 inviterede Kulturministeriet til en åben dialog, hvor organisationer og interessenter kunne komme med input til temaer for en ny samlet kulturpolitik.

På baggrund af input fra DI’s medlemmer og det kulturpolitiske udspil fra efteråret 2022 har DI spillet følgende temaer ind:

  1. Fornyet samarbejde om dansk kulturarv: En ny kulturpolitik bør sætte som mål, at endnu flere får glæde af dansk kulturarv. Derfor skal kulturarven gøres mere tilgængelig, og rammerne for formidling skal være fleksible. Det skal balancere med hensynet til bevaring 

  2. Kulturen som driver for vækst og udvikling: Kulturen er tværsektoriel og kan være en endnu stærkere driver for udviklingen af sundhed, trivsel, uddannelse, turisme, natur, regional udvikling og erhverv. Kulturinstitutionerne skal hver især arbejde med deres egen relevans, men der er brug for at støtte kulturen i at arbejde udenfor de traditionelle rammer.

  3. Økonomisk bæredygtighed og selvstændighed: I en tid, hvor der er kamp om danskernes opmærksomhed, skal en række barrierer for kulturlivets kommercielle muligheder nedbrydes. Det kan blandt andet øge investeringerne på området og sikre, at kulturen kan udbredes til flere. Kulturpolitikken skal dog tage højde for, at ikke alle dele af kulturen kan agere på kommercielle vilkår, og at der ikke må opstå konkurrenceforvridning.

  4. Frihed til innovation: Kulturinstitutioner skal have friere rammer til at arbejde med egen relevans og udviklingspotentialer. Et centralt element er at skabe lige konkurrencemæssige vilkår, samt klare og mere fleksible rammer for tværsektorielle partnerskaber.  

  5. Børn og unges kulturbrug: Børn og unges kulturforbrug skal stimuleres og udbredes i både fritiden, i skoler og i dagtilbud. DI har eksempelvis foreslået at indføre Skolernes Kulturdag, samt at skolebesøg hos eksterne læringstilbud bliver understøttet økonomisk.

  6. Kultur i hele landet: Kommunernes strategiske arbejde med at udvikle og understøtte kulturtilbud skal styrkes. DI har blandt andet foreslået en national dansk pendant til de europæiske kulturhovedstæder, hvor danske kommuner hvert fjerde år kan byde på at blive ”Danmarks Kulturby”.

DI vil følge den kommende politiske proces, og byder alle input og overvejelser fra medlemmer velkomne.

Læs evt. DI’s kulturpolitiske udspil fra 2022 her: Nye kulturgenerationer i Danmark - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold