Pernille Taagaard Dinesen er museumsdirektør på KØN- Gender Museum Denmark. Foto. Martin Dam Kristensen

04.04.24 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

KØN: Dialog som værktøj i diversitetsrevolution

I Aarhus kan besøgende på KØN - Gender Museum Denmark, opleve udstillinger om kønsrelaterede problemstillinger, ligestilling, krop og seksualitet. Museet sætter de besøgendes egne (køns)roller i perspektiv - historisk, aktuelt og fremtidigt. DI Turisme, Kultur & Oplevelser har interviewet museumsdirektør Pernille Taagaard Dinesen om, hvorfor de som museum tilbyder workshops til erhvervslivet, og hvordan ledere kan håndtere det kontroltab, som diversitet og inklusion medfører.

Hvordan bidrager KØN til at øge bevidstheden om kønsdiversitet og udfordre eksisterende kønsstereotyper?

”KØN er et kulturhistorisk museum. Alle museets aktiviteter er baseret på vores fælles kulturarv. I vores udstillinger, undervisning, kommunikation og events arbejder vi aktivt med at tydeliggøre mønstre og tendenser omhandlende køn, ligestilling og diversitet gennem tiden. KØN er med andre ord den platform, der muliggør samtalen om de her tendenser - om hvordan tendenserne har præget os og fortsat påvirker vores tilstedeværelse og udvikling i verden.

Vi er ikke et museum, der ser det som vores opgave at levere svar på, hvad der er rigtigt og forkert. KØN er derimod et museum, der fremkalder og motiverer nuancerne i, hvad der er på spil i forhold til køn, ligestilling og diversitet og hvordan det er kulturhistorisk udslagsgivende – og det gør vi sammen med museets publikum. Samtale og dialog er nøgleord for et besøg på KØN Pernille Taagaard Dinesen, Museumsdirektør  på KØN
Og så arbejder I også et nyt workshopformat. Hvad handler det om?

”KØN har netop udviklet en række workshopformater målrettet erhvervslivet. Et af disse, kaldet "Bevidst i mødet med en ny generation", assisterer virksomheder med at imødekomme og samarbejde med generation Z. Der er tale om en mentaliserings-workshop, der fokuserer på at skabe en dybere bevidsthed om en generation, snarere end der er tale om en workshop, der leverer konkrete redskaber. Et hurtigt flyv hen over kulturhistorien fremviser, at enhver generation har bragt sin revolution til overfladen og udfordret de eksisterende normer. Det er vigtigt, at vi anerkender den energi som en drivkraft for forandring på arbejdsmarkedet."

Men er det jeres rolle som museum?

 ”Ja. Vi har valgt, at det er vores rolle som museum. KØN har ca. 50.000 besøgende årligt. 57 % af disse er unge mennesker mellem 14 – 29 år. Vi er et museum for ungdommen, så vi betragter det som vores forpligtelse at tale de unges sag. Vi formidler ikke bare kulturhistorien – vi skriver den sammen med vores gæster, herunder også sammen med erhvervslivet. Vi oplever det også som en moralsk forpligtelse at sikre, at de værdier, som KØN bygger på rammer bredt i samfundet. Med workshop-formatet engagerer vi os i et samarbejde, som vi ikke naturligt ville have stiftet. Det er ethvert museums rolle at gentænke sin egen relevans og eksperimentere med sin outreach."

Som direktør vil jeg derfor understrege, at selvom der er traditionelle forventninger til museernes rolle i samfundet, skal der være plads til at udfordre vores egen position og blive gensidigt overraskede. Pernille Taagaard Dinesen, Museumsdirektør på KØN
Hvorfor mener du, at man som arbejdsplads skal forholde sig aktivt til diversitetspørgsmålet i dag?

”Der er to måder at se på det: Det første svar er, at alle juridiske krav og retningslinjer tydeligt indikerer, at vi lever i en tid, hvor de her retningslinjer skal efterleves. Man kan også vende det om og se det som en opgave med stort potentiale for menneskelig udvikling. Forskning, data og statistik viser, at jo mere man bevæger sig uden for sin egen komfortzone og engagerer sig med mennesker, der har forskellige livssyn, værdier og kulturer, desto bedre bliver man til at udvikle nye produkter, tiltag og formater. Uanset hvilken erhvervskontekst du måtte befinde dig i, handler alt arbejde i dag jo basalt set om udvikling. Man udvikler sig ikke ved kun at være sammen med mennesker, der ligner en selv. Diversitet er en uvurderlig styrke, når det kommer til vækst. For 15 år siden oplevede vi en lignende revolution, da vi begyndte at tale om bæredygtighed og klimabevidsthed. I lang tid talte vi om, hvad vi gjorde for klimaet uden at være forpligtede til at være konkrete. I dag skal de fleste virksomheder rapportere deres CO2-udledning og tage bevidst hånd om udviklingen. Det samme kommer til at ske inden for den sociale bevidsthed. Men for at opnå gode resultater er det afgørende, at vi anerkender, at det er et helt nyt felt. Ingen ligger inde med den korrekte model. Vi skal finde vores vej ind i arbejdet, og det er ikke let. Derfor kan vi med fordel dele den proces med hinanden.”

Hvor vil du anbefale andre virksomheder at starte, hvis man har svært ved at omsætte diversitetsløfter til handling?

”En god start er at tale med sine medarbejdere. Enhver virksomhed rummer en skattekiste af forskellige holdninger, men ofte ignoreres den kraft, der ligger i de mange stemmer i virksomheden. Langt de fleste virksomheder er organiseret på en måde, hvor der kun lyttes til de ansattes holdninger, når det kommer til deres fagspecifikke arbejdsopgaver. Men når det handler om diversitet, kunne man begynde med at være innovativ i sin strategiske ageren ved at spørge medarbejdergruppen, hvad der er på spil. Hvad tænker vi på vores arbejdsplads? Hvad mangler vi? Hvad kan vi gøre? Den sociale bevidsthed afkræver på mange måder en genforhandling af den traditionelle lederrolle.

KØNs workshops handler også om, at den moderne leder har en langt mere sårbar fremtoning og er generøs med at uddele magten. Vi er kommet et skridt videre siden, at den heroiske leder havde svar på alt, og du blot skulle følge lederens taktslag for at opnå succes. Diversitetsspørgsmålet holder med andre ord et interessant spejl op foran os selv. Vi er nødt til at forstå vores vores egen kultur for at kunne gøre noget nyt og udvikle os. Derfor indebærer jagten på diversitet og inklusion også en form for kontroltab – især fra lederens perspektiv."

Men kan du forstå, hvis nogle virksomheder er bange for kontroltabet og bange for at træde forkert?

”Der er masser af skyld og skamfølelse forbundet med de her emner. Mange virksomheder antager, at de gør noget forkert og vælger derfor helt at lade være med at italesætte, hvad de gør. Det er synd! Når jeg taler med virksomhedsledere, oplever jeg ofte en akavet stemning, fordi mange er bange for at træde ved siden af."

Men KØNs budskab er klart: Træd endelig ved siden af! Vi gør det alle sammen - også på KØN. Pernille Taagaard Dinesen, Museumsdirektør på KØN

"Vi ligger ikke inde med løsningerne på museet, men vi tilbyder tillidsbårne og trygge samtaleformater, så vi kan gå ind i den her spændende revolution sammen. KØNs overordnede ambition er at mindske kløfterne i samfundet og fremme en konstruktiv dialog og demokratisk samtale. Vi motiverer derfor til at dele, at være gennemsigtige og sårbare i arbejdet med diversitet, inklusion og ligestilling. Ellers bliver vi aldrig klogere, og det er netop, hvad diversitet handler om: at turde åbne for andre værdier end dine egne og praktisere en ledelsesform, hvor du er transparent med, at du ikke ligger inde med alle svarene men selv lærer i relation til dine kollegaer på arbejdet. Det, der gør arbejdet med diversitet så spændende, er, at tingene aldrig står stille. Det er derfor afgørende at revidere, genforhandle og genoverveje alle de initiativer og tiltag, vi som virksomheder har søsat. Diversitet kræver, at vi er åbne for forandringer og villige til at tilpasse os den konstante udvikling, som diversitet medfører. På KØN mener vi, at vi med fordel kan gøre det sammen – og med hinanden i hånden bliver oplevelsen af kontroltab tilsvarende mindre.”

Relateret indhold