Nordisk Film
03.06.24 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Unge bag disken: Nordisk Films succes med ungarbejdere

Hver femte dansker prøver kræfter med fritids- eller studiejobs inden for turisme- eller oplevelsessektoren. For mange unge er dette deres første skridt ind i arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Nordisk Film, der har over 60 pct. medarbejdere under 18 år i deres biografer landet over, dedikeret med hver eneste ansættelse.

Uanset om det skyldes biografens magi, stærke sociale venskaber, en god overenskomst eller en kombination af det hele, har Nordisk Film ingen problemer med at rekruttere unge medarbejdere til deres biografer. De er klar over deres tiltrækningskraft som arbejdsplads for unge og ansætter primært medarbejdere under 18 år samt mange i starten af 20'erne.

Faktisk består medarbejderstaben ude i biograferne af over 800 ansatte, hvoraf hele 60 pct. er under 18 år, og gennemsnitsalderen for alle medarbejdere i biograferne er også helt nede på 20,5 år.

Niels Andersen, Experience Excellence Manager hos Nordisk Film, bærer mange kasketter i film-landsbyen i Valby. Et af hans primære ansvarsområder er de unge ansatte. Han støtter Nordisk Films 23 biografer med rekruttering, træning, uddannelse og udvikling af unge medarbejdere. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med biografernes ledere. Niels Andersen understreger, at de er stolte af at være en attraktiv arbejdsplads for unge og tager hver eneste ansættelse meget seriøst.

 

Niels Andersen, Experience Excellence Manager hos Nordisk Film
Når vi ansætter unge medarbejdere, som udgør størstedelen af vores ansatte, foregår det altid som en casting. Niels Andersen, Experience Excellence Manager hos Nordisk Film

Filmcastings som rekruttering

Når biograferne ansætter unge medarbejdere, adskiller processen sig væsentligt fra en traditionel ansættelsessamtale:

"Når vi ansætter unge medarbejdere, som udgør størstedelen af vores ansatte, foregår det altid som en casting. Vi inviterer typisk 15-20 ansøgere til en samlet session i den enkelte biograf."

Castingen fungerer som en drejebog i alle Nordisk Films biografer i hele landet. Først introduceres de unge til Nordisk Film som arbejdsplads for at øge deres interesse for brandet.

Derefter opdeles de i grupper og gennemgår en række samarbejdsøvelser, der viser, hvordan de agerer i grupper. Biografcheferne holder især øje med diversitet, hvem der er hjælpsomme og teamplayere og hvem der arbejder godt sammen. Øvelserne inkluderer også en værdidel, hvor de unge beskriver god service. Til sidst præsenterer de sig foran biograflærredet og de andre deltagere.

"Her er castingelementet tydeligt. Det handler ikke om at sige meget, men om at turde stille sig op og præsentere sig selv kort. Vi leder dog ikke  efter de mest udadvendte, men efter dem, der er modige og tør stå foran andre og fortælle om sig selv,” fortæller Niels Andersen, der mener at castingerne giver muligheder for at få de rigtige medarbejdere:

”Denne tilgang giver biografslederne mulighed for at virkelig lære personen at kende og få et mere nuanceret billede af dem end bare ved at følge et script under en samtale. Samtidig sikrer det, at alle har en fair chance. Hvis vi kun vurderede folk baseret på deres evne til at sælge sig selv under en samtale, ville det favorisere dem, der er gode til netop det – men det betyder ikke nødvendigvis, at de er de bedste medarbejdere eller det bedste match for vores team.”

Vi kalder vores medarbejdere for isbjørne og har klare forventninger til, hvordan en isbjørn agerer. Ser en isbjørn noget på gulvet, samler den det op. En isbjørn taler altid med hinanden, aldrig om hinanden. Niels Andersen, Experience Excellence Manager hos Nordisk Film

Niels Andersen bemærker, at i alderen 15-18 år er det ofte pigerne, der fuldstændigt overskygger drengene under castingerne:

"Piger befinder sig ofte et andet sted udviklingsmæssigt end drenge. Når det kommer til modenhed og udvikling, er vi meget opmærksomme på, at vi ikke ender med kun at have pigebiografer. Men helt generelt oplever vi dog, at gruppeøvelser og fremlæggelser er noget, mange er fortrolige med, fordi de gør det i skolen. Men at tale om deres erfaringer som 15-årige, eller måske en naturlig mangel på erfaring, er vi naturligvis opmærksomme på, da det for mange er deres første job. "

Isbjørnen som metafor og værktøj

I snart 7 år har castinger været en integreret del af Nordisk Films biografers rekrutteringsproces. Isbjørnen er ikke blot et logo, men også en metafor for den kultur, de stræber efter at skabe i deres biografer hver dag:

"Vi bruger isbjørnen som et centralt begreb, fordi det er unikt for os. Vi kalder vores medarbejdere for isbjørne og har klare forventninger til, hvordan en isbjørn agerer. Ser en isbjørn noget på gulvet, samler den det op. En isbjørn taler altid med hinanden, aldrig om hinanden. Vi har nul tolerance over for chikane og lægger stor vægt på en positiv tone og omgangsform," fortæller Niels Andersen og konstatere, at isbjørnen er et værktøj for lederne i biograferne til at italesætte adfærd og opførsel.

Niels Andersen prioriterer også opbygningen af stærke sociale bånd blandt medarbejderne i biograferne. Han oplever, at det er vigtigt for de unge ikke kun at leve op til et ansvar overfor deres chef men også, at man har en fælles forpligtelse over for hinanden. Derfor fremmes dette også aktivt i de enkelte biografer, hvor afholdelse af filmaftener og en mobilfri arbejdszone er en del af menuen.

Når de unge medarbejdere fylder 18 år, må de fleste desværre forlade biografen, hvilket ofte er en trist dag for den pågældende, konstaterer Niels Andersen. Dog fortæller han, at de ofte lader et par stykker blive som voksen medarbejdere – dels som en gulerod og dels som kulturbærere. Samtidig er der fokus på muligheden for at udvikle sig gennem forskellige ledelsesveje.

”Så kan de for eksempel blive teamledere og bestride en lederrolle, hvor de stadig deltager i vagtplanen som en del af holdet og fungerer som rollemodeller for de yngre medarbejdere. Dette skaber en positiv dynamik og giver dem også relevante muligheder for at lære om lederskab, hvilket de kan tage med sig videre i deres karriereliv.”

Da jeg spurgte, hvordan han havde tænkt sig at sælge mere, vidste han det ikke. For hvor skulle han vide det fra, hvis han aldrig havde prøvet det før? Niels Andersen, Experience Excellence Manager hos Nordisk Film

Hvordan gør jeg?

Medarbejdere i turismebranchen er typisk yngre end gennemsnittet af arbejdsstyrken. Niels Andersen fremhæver en væsentlig erkendelse i arbejdet med de unge: Selvom de integreres godt i teamet, kan man ikke forvente, at en 15-årig automatisk ved, hvordan man leverer god service eller skaber en mindeværdig oplevelse. Derfor benytter Nordisk Film både online og fysisk træning  til at undervise og træne de unge medarbejdere i den ønskede adfærd.

"Jeg kan tage udgangspunkt i min egen søn, der også var ungarbejder. Han kom begejstret hjem og fortalte, at hans arbejdsplads havde lavet en salgskonkurrence, hvor man kunne vinde pizzaer, hvis man lavede mest mersalg. Da jeg spurgte, hvordan han havde tænkt sig at sælge mere, vidste han det ikke. For hvor skulle han vide det fra, hvis han aldrig havde prøvet det før?"

Derfor arbejder Nordisk Film konkret med adfærd  fra mersalg af popcorn og hvordan man vasker gulv til hvad de kan gøre konkret for at skabe gode gæsteoplevelser. Niels Andersen fokuserer på at biograferne bliver udstyret med adfærdsøvelser, der ikke taler ned til de unge medarbejdere men møder dem i deres konkrete behov. Her er dialog et nøgleord:

"Lad de unge byde ind, men mød dem også der, hvor deres erfaringer rækker til. For mange af dem er det deres første job, og de ønsker at blive behandlet som voksne. Vi tager dem seriøst og tror på deres evne til at løfte deres opgaver. Vi balancerer mellem at anerkende deres redskaber og evner uden at tale ned til dem, men møder dem som de unge voksne, de er,” fortæller Niels Andersen og trækker luft ind inden han tilføjer:

”Og det er en balance. For når alt kommer til alt, er de 15-18-årige ikke voksne. De er hos os på låns fra deres forældre. Vi skal behandle dem ordentligt og passe på dem.”

Relateret indhold