22.11.22 Turisme og oplevelser Nyheder

De unge er vilde med Museet KØN

Museet KØN i Aarhus er i de seneste år lykkedes med at manifestere sig som Danmarks oplagte og kvalificerende platform for køn, ligestilling og mangfoldighed. Dette kan især ses på museets besøgende, som er både yngre og samtidig bruger mere tid på museet end landsgennemsnittet.

Museet KØN sætter fokus på kønnenes kulturhistorie og diskuterer kønsproblematikker, ligestilling, krop og seksualitet. Det tidligere Kvindemuseet på Domkirkepladsen i Aarhus blev etableret i 1982 og havde oprindeligt primært fokus på kvinders hverdagsliv samt deres aktive medvirken i samfundsudviklingen.

I takt med at kvinders situation og rolle har ændret sig gennem historien, har mænds roller og funktion ligeledes ændret sig markant. Dermed beskæftiger museet sig i dag både med kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorien. Også ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet spiller en fremtrædende rolle.

”Vi arbejder ud fra en mission om at facilitere dialog om kønnenes betydning og skabe indsigt, engagere og styrke viljen til et ligestillet samfund. Det gør vi blandt andet via en museumaktivistisk tilgang,” siger museumsdirektør Julie Rokkjær Birch, der også engagerer sig aktivt i samfundsdebatten.

Taler ind i de unges interesser

Museets faglige fundament appellerer til en bred målgruppe, dog oplever museet især en stigning af besøgende i aldersgruppen 14-29, som udgør hele 63% af deres besøgende (tallet er ekskl. skoleklasser). Dette er markant højere end landsgennemsnittet, hvor denne aldersgruppe udgør 18% af det samlede antal besøgende.

Grundlaget for det høje antal af unge besøgende hænger, ifølge museumsdirektør Julie Rokkjær Birch, sammen med museets tone of voice og museets budskaber.

Den unge generation er i dag interesserede i emner som ligestilling og køn samt kønnenes historie og udvikling. Samtidig har de unge adgang til en masse tilgængelig viden og information, men de har brug for navigation. Vi forsøger derfor at kommunikere direkte til den yngre generation og tale ind i den tidsånd, der eksisterer i samfundet Julie Rokkjær Birch, Museumsdirektør KØN

73% af KØNs gæster besøger museet med henblik på at opnå ny viden, hvilket museet imødekommer gennem museums- og historieformidling af aktuelle og samfundsrelevante emner.

Fokus på digital formidling

I fremtiden har museet intentioner om at vækste gennem online formidling for derigennem at kunne henvende sig til endnu flere. Museet, herunder dets udstillinger, skal stadig være centrum i den digitale formidling, men museet ønsker at brede museumsoplevelsen ud, så viden kan opnås på andre måder.

”Vi har intentioner om at sprænge rammerne og være mere end bare et museum. Vi ønsker at være et samlingspunkt, hvor man kan stifte nye bekendtskaber og sammen opnå viden på nye og unikke måder,” fortæller Julie Rokkjær Birch.

Relateret indhold