Lars Sanddahl Sørensen ved DI Turisme & Oplevelsers årsdag

10.11.22 Turisme og oplevelser Nyheder

Lars Sandahl: "I er Danmarks vigtigste ambassadører”

I sin tale ved årsdagen gjorde adm. direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen, det klart, at turisme -og oplevelseserhvervet har en helt uvurderlig betydning for Danmark. ”I skaber Danmarks tiltrækningskraft, økonomisk aktivitet, dannelse og livskvalitet. Derfor bør erhvervets betydning, konkurrenceevne og rammevilkår ikke længere nedprioriteres politisk.”

Vi har ekstra brug for fællesskabet i mørke tider

Pandemi, forsyningskrise, krig i Europa, inflation, en ung generation i mistrivsel, voldsom mangel på arbejdskraft. Sådan er situationen i Danmark, og svære tider kræver modige, men også fornuftige beslutninger. De skal findes gennem et bredt politisk samarbejde og via reformer. Sådan sagde Lars Sandahl Sørensen på årsdagen for DI Turisme og Oplevelser.

DI’s adm. direktør lagde vægt på behovet for en regering, der samler, og som fremlægger en plan for, hvordan vi bedst muligt fremtidssikrer det danske samfund og styrker erhvervslivets forudsætninger for at lykkes. Det er som bekendt i svære tider, at fællesskabet for alvor vinder frem og beviser sin styrke. Derfor har vi også nu behov for, at der støttes op om turisme- og oplevelseserhvervet, som netop danner de altafgørende rammer for fællesskabet.

Lars Sandahl Sørensen udtrykte tilfreds med den ambitiøse strateg for bæredygtig udvikling af dansk turisme, som Erhvervsministeren lancerede lige før sommerferien. Her er ambitionerne på plads med et mål om knap 16 millioner flere overnatninger i 2030, og en vækst i omsætning på over 50 milliarder kroner.

”De politiske ambitioner er på plads – og heldigvis bliver ambitionerne som minimum matchet af erhvervslivets egne ambitioner. Men skal strategien skabe resultater, er der behov for politisk prioritering at turismeindsatsen og opbakning til erhvervet,” understregede Lars Sandahl Sørensen;

Jeg må derfor opfordre til, at partierne sætter sig sammen og tager fat på forhandlinger om, hvordan vi får gjort målene til virkelighed. Vi har brug for politikere med mod til at tage de nødvendige beslutninger – for Danmark, for erhvervslivet og for turisme- og oplevelseserhvervet. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør
Mette Højgård Nielsen
Skrevet af:

Mette Højgård Nielsen

Relateret indhold