21.11.22 Turisme og oplevelser Nyheder

Vigtige ændringer for tilskud til grøn omstilling

Det skal være mere attraktivt for virksomheder at søge tilskud med henblik på at  styrke den grønne omstilling. Derfor trådte der 1. november nye regler i kraft for Energistyrelsens Erhvervspulje. Med tilskud fra Erhvervspuljen, kan virksomheder på  sigt  reducere deres forsyningsomkostninger og styrke deres konkurrenceevne og omdømme.

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle i Danmarks nationale målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Erhvervspuljens formål er at understøtte potentialet for et grønnere og mere effektivt erhvervsliv.

Med et tilskud fra Erhvervspuljen er målsætningen, at virksomheder i højere grad vil investere i grønne CO2- og energibesparende projekter. Gennem Erhvervspuljen får virksomheder dermed en mulighed for at investere i grønne løsninger, der både vil bidrage til opnåelsen af Danmarks 2030- målsætning for CO2-reduktion men som samtidig vil kunne styrke virksomhedens omdømme og deraf konkurrenceevne.

Erhvervspuljen kan bidrage til at reducere virksomhedens forsyningsomkostninger på sigt, fx  ved at yde tilskud til konvertering fra naturgas til grøn energi og fra fossil gas til fjernvarme. De grønne investeringer kan dermed både styrke virksomhedens konkurrenceevne og omdømme, og samtidig bidrage til at reducere de samlede CO2-udledninger, hvilket vil imødekomme Danmarks 2030-målsætning for CO2-reduktion.

For at understøtte og styrke erhvervslivets fortsatte incitamentet for grønne investeringer, kom der d. 1. november tre væsentlige ændringer for Energistyrelsens Erhvervspulje:

  1. Tilskudssatserne er forhøjet
  2. Støtte ydes nu også til virksomheder der ønsker at omlægge til mere grøn energi
  3. Virksomheder kan nu søge tilskud hele året rundt

Hvad er Erhvervspuljen?

  • Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. DKK.
  • Puljen løber frem til 2029, og dækker op til halvdelen af de støtteberettigede omkostninger.
  • Både store og små private virksomheder i de fleste brancher kan få tilskud fra puljen til projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Relateret indhold