08.12.22 Turisme og oplevelser Nyheder

Kommunerne skal spille en væsentlig rolle i turismeerhvervets ESG-arbejde

Hvilke ESG-emner optager turismevirksomhederne, og hvordan kan landets kommuner bedst understøtte turismeerhvervet på bæredygtighedsområdet? DI Turisme og Oplevelser holdt oplæg for KL’s Netværk for Bæredygtig Turisme for at belyse muligheder og udfordringer.

Turismeerhvervet oplever ofte at stå meget alene med deres arbejde for en mere bæredygtig samfundsudvikling. Virksomhederne udtrykker således ønske om, at lokalsamfundene i højere grad understøtter det skelsættende arbejde, som turismeerhvervet initierer. Her kan kommunerne med fordel bringe sig selv mere i spil og sammen med virksomhederne få etableret det samarbejde, som kan skabe de afgørende synergier for et mere bæredygtigt turismeerhverv.   

Reguleringstsunami fra Bruxelles

En af de udfordringer, som især fylder meget for øjeblikket blandt turismeerhvervets virksomheder, er den tsunami af regulering som særligt EU står bag. Med den endelige vedtagelse af CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – skal virksomhederne nemlig forberede sig på at afrapportere på deres bæredygtighedsarbejde på et helt nyt niveau. Derudover skal virksomhederne fremlægge integreret rapportering med ekstern revision, og en dobbelt-væsentlighedsanalyse skal danne grundlag for afrapporteringens fokuspunkter. Arbejdet er ligeså komplekst, som det lyder, og særligt belysningen af CSRDs konsekvenser for turismeerhvervet gav anledning til en del spørgsmål fra KLs Netværk for Bæredygtig Turisme. 

Det blev meget tydeligt for kommunerne, hvor omfattende CSRD-rapporteringen bliver, og hvad det vil kræve af virksomhederne at løfte forpligtelsen. Kommunerne har heldigvis fokus på, hvordan de bedst muligt kan understøtte virksomhederne i arbejdet, og de vil meget gerne i dialog med virksomhederne om opgaven Mette Højgård Nielsen, Chefkonsulent

Turismebranchen står alene med at løfte et kæmpe samfundsmæssigt problem

Turismeerhvervet løfter en kæmpemæssig samfundsrelevant udfordring i forbindelse med ansættelsen af folk på kanten af arbejdsmarkedet, men også den helt unge generation, som ofte har deres første møde med arbejdsmarkedet i denne branche. Turismeerhvervet har i mange, mange år påtaget sig dette enorme samfundsmæssige ansvar, som kommer hele samfundet til gavn. Men turismevirksomhederne oplever nye, svære udfordringer – særligt med den unge generation Z.

Turismeerhvervet oplever stigende udfordringer blandt de unge. Det kan eksempelvis være stress og angst. Flere virksomheder fortæller, hvordan frontpersonale oplever angstanfald på arbejdspladsen, og selvom angsten ikke bunder i arbejdsrelaterede udfordringer, så er det arbejdspladsen, der griber de unge Mette Højgård Nielsen, Chefkonsulent

Her kan kommunerne også spille en væsentlig rolle ved at understøtte virksomhedernes udfordringer. Det er nemlig kommunerne, der har det nødvendige indblik i, hvilke ressourcer der bør tilføres i arbejdet med de udfordrede unge. Et tættere samarbejde mellem kommuner og virksomheder – potentielt partnerskaber - vil særligt på dette område skabe synergi og en erfaringsudveksling, der er fuldstændig afgørende for succeser hele vejen rundt: for de unge, for kommunerne, for virksomhederne og for samfundet generelt.          

Relateret indhold