Chef for DI Turisme og Oplevelser Maria Krüger Torp

DI Turisme og Oplevelser
15.09.22 Turisme og oplevelser Nyheder

Nyt politisk udspil fra DI: Sådan skaber vi nye kulturgenerationer

DI’s nye kulturudspil præsenterer syv forslag til, hvordan kulturforbruget kan øges på tværs af generationer.

Som Danmarks største erhvervsorganisation ønsker DI at understøtte kulturens udbredelse og sikre erhvervet de bedst mulige rammevilkår. Kulturen er en væsentlig del af DIs DNA, og det er samtidig en hjørnesten i samfundet. Derfor præsenterer vi i dag det kulturpolitiske udspil Nye kulturgenerationer i Danmark.

Undersøgelser viser, at op mod en tredjedel af danskerne ikke prioriterer de fysiske kulturtilbud. Vi har derfor som samfund en vigtige opgave i at sikre, at dette store uudnyttede potentiale mindskes, og at flere stifter bekendtskab med kulturens gave. Ikke mindst i en tid, hvor sammenhængskraften, det sociale samvær og den mentale sundhed har været udfordret af pandemi, krig og politisk polarisering.

Skal vi lykkes med at sikre mere kultur til flere, skal vi mindske afstanden til kulturen. Den individuelle økonomi må ikke stå i vejen, og de danske kulturinstitutioner skal have frie og lige rammer for at tiltrække gæster - store som små. Derfor lancerer DI for første gang et rendyrket kulturudspil, som er formet på baggrund af samtaler med DI’s medlemsvirksomheder samt toneangivende kulturaktører.

Jeg er stolt af, at vi i dag kan præsentere DI’s første kulturudspil nogensinde. I DI arbejder vi for at sikre mere kultur til flere, og det begynder med nye kulturgenerationer. Jeg håber, at flere børn – på tværs af sociale skel – vil få mulighed for at stifte bekendtskab med kulturen tidligt i barndommen og tage den med sig videre i livet. Maria Krüger Torp, Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

Forudsætningen for at det kan lykkedes, er at børn skal opleve glæden ved kulturen tidligst muligt, som en fast del af deres hverdag. Børn forholder sig til omverdenen gennem oplevelser, og her kan kultur noget helt unikt. Derfor skal vi gøre noget særligt for at introducere vores børn til de danske kulturtilbud.

 

DI’s 7 forslag til at styrke kulturen

  1. Introducer kultur som et fast element i barndommen, ved at støtte skoler og institutioners besøg på attraktioner og kulturtilbud
  2. Indfør Skolernes Kulturdag, som parallel til Skolernes Motionsdag
  3. Udskriv hvert fjerde år en konkurrence om at blive Danmarks Kulturby
  4. Gennemfør en tidssvarende museumsreform
  5. Fritag kulturattraktioner for grundskyld
  6. Skab et nyt, stærkere samarbejde om dansk kulturarv
  7. Formulér en ambitiøs handleplan for VPAC’erne
Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

  • Direkte +45 3377 3464
  • Mobil +45 2625 6230
  • E-mail mkto@di.dk

Relateret indhold