Anne-Louise Sommer, Adm. direktør Designmuseum Danmark, Kulturminister, Jacob Engel-Schmidt´og Chef for DI Turisme & Oplevelser, Maria Krüger Torp.

Luka Hesselberg Thomsen
19.01.23 Turisme og oplevelser Nyheder

Kulturministeren drøftede politiske muligheder i dialog med flere ledende kulturinstitutioner

På det første møde i DI Turisme & Oplevelsers Netværk for Kulturledere var der fokus på kulturens potentialer og på hvordan kulturerhvervene kan udvikle sig ud fra et politisk sigte, samt hvilke muligheder og udfordringer en politisk udvikling rummer.

En lang række af landets ledende kulturinstitutioner var mødt talstærkt op for at drøfte og udvikle kulturerhvervets muligheder, udfordringer og rammevilkår. Designmuseum Danmark var vært for dagen og lagde smukke rammer til arrangementet, som bl.a. bød på engageret og inspirerende sparring og erfaringsudveksling. Derudover aflagde Danmarks nye Kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, visit, og i dialog med deltagerne fik han yderligere indsigt i kulturerhvervets virkelighed.

Fremtidens kulturlandskab

Det gennemgående tema for dagen var kulturerhvervets fremtidige udvikling ud fra et politisk sigte. Debatten blev skudt i gang af Jane Mylenberg, adm. Direktør for Danmarks post- og telemuseum ENIGMA. Jane Mylenberg inspirerede netværket med fokus på vigtigheden i, at indtænke et politisk spor i kulturinstitutionernes drift, og på sammenhængen mellem kulturen og erhvervslivet. Oplægget førte til en livlig dialog blandt deltagerne, som i fællesskab diskuterede synspunkter på kulturinstitutionernes fremtidige politiske udvikling.

Kulturen er en central del af samfundet og kulturen er fuldstændig afgørende for at vi forstår hinanden på tværs. Derfor hører vi heller aldrig nogle partier sige, at kulturen ikke er vigtig – tværtimod synes alle partier, at kulturen er helt afgørende for vores lands sammenhængskraft og fremtid Jane Mylenberg, adm. Direktør hos ENIGMA.

Ny Kulturminister vækker begejstring hos kulturlivet

Første møde i Netværk for Kulturledere blev rundet af i selskab med Danmarks nye kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som på selveste Folketingets åbningsdag fandt tid i kalenderen og prioriterede dialog med netværkets deltagere. I en fortrolig og engageret rundbordssamtale tog Kulturministeren imod spørgsmål og inputs fra netværket, og opfordrede den anden vej rundt kulturerhvervet til yderligere dialog i fremtiden.

DI’s Netværk for Kulturledere

Netværk for Kulturledere er et inspirations- og sparringsnetværk med fokus på, at styrke arbejdet for kulturerhvervenes interesser, rammevilkår og organisatoriske udvikling. Et vigtigt formål for netværket er, at give inputs til DI’s arbejde med fremtidens kulturpolitik. Et væsentligt omdrejningspunkt for netværket kan eksempelvis være, hvordan DI politisk kan understøtte kulturen fremadrettet, nedbryde hindringer for kulturens udfoldelse og sikre fremtidsorienterede rammevilkår for erhvervet.

Relateret indhold