27.10.22 Turisme og oplevelser Blog

Lad os få nye kulturbyer på landkortet

Med Danmarks Kulturby vil vi kunne forbedre adgangen til kulturen, bringe den tættere på borgerne på tværs af landet og løfte kulturen i de enkelte byer. Vores britiske naboer har for længst bevist, at det er en succes, skriver Maria Krüger Torp hos Kulturmonitor.

I DI mener vi, at kulturen er en hjørnesten, vi ikke kan være foruden. Denne særlige position blev tydeligere end nogensinde, da vi alle måtte undvære det fysiske kulturmøde under coronaens voldsomme nedlukninger. Det sled på os alle. For kulturen fornyer os, giver os perspektiv og præger os. Kulturen binder os sammen på tværs af sociale og økonomiske skel og på tværs af generationer.

Derfor bør læringen fra corona-tiden også være, at kulturen skal løftes til en langt mere aktiv rolle i det danske samfund. Hos vores britiske naboer har de over en årrække udviklet et initiativ, der nu nyder større opbakning end  nogensinde før. Hver fjerde år uddeles titlen UK City of Culture, som skal forbedre adgangen til kulturen, bringe den tættere på borgerne og løfte kulturen i den enkelte by. UK City of Culture er en national konkurrence med imponerende succes. Hos den nuværende titelindehaver fra 2021, Coventry, er det lykkedes at tiltrække mere end 1,5 mia. kr. i investeringer fra både offentlige og private bidragsydere.

Britiske erfaringer taler for sig selv

Til aktivering af den eftertragtede titel har Coventry benyttet midlerne til finansiering af musikkoncerter, offentlige kunstudstillinger, Storbritanniens første permanente, digitale kunstgalleri, et nyt legeområde for børn i centrum af byen, etablering af et nyt hotel og forbedringer af den offentlige transport. Med titlen følger desuden en omfattende inddragelse af lokale gæster fra svækkede økonomiske kår, idet 43 pct. af billetterne i Coventry blev udstedt til denne gruppe. Der er dermed også et potentiale for at udbrede kulturen til en gruppe, som ofte ikke har den mulighed at have et kulturforbrug.

I DI foreslår vi et lignende initiativ i Danmark. Kulturministeriet bør udskrive en konkurrence om at blive Danmarks Kulturby. Med dette initiativ vil nye kulturbyer dukke op på det danske landkort, det vil bringe investeringer, tusindvis af gæster og turister samt begivenheder for mennesker i alle aldre og med alle baggrunde. Titlen skal gå til en kommune, der får 1 år i spotlightet, opnår særlige markedsføringsrettigheder og bliver understøttet af relevante myndigheder og organisationer i planlægning og tiltrækning af events mm.

Kulturturismens enorme potentiale

I den nye nationale turismestrategi fremhæves kulturturisme som et udviklingsspor, og netop kulturturismen har et enormt potentiale for at øge Danmarks tiltrækningskraft. Etablering af titlen Danmarks Kulturby vil understøtte kulturturismen og samtidig skabe øget tilstrømning til nye byer – både fra indenlandske og udenlandske gæster. Til forskel fra de europæiske kulturhovedstæder, hvor København var titelindehaver i 1996 og Aarhus i 2017, så kan en nationalt afgrænset konkurrence udbrede engagementet om kulturen endnu mere til flere dele af landet – og ikke kun hver 20. år.

I UK er konkurrencen ganske prestigefyldt, og de konkurrerende byer ansøger ud fra en ambition om, at titlen og de medfølgende aktiviteter kan løfte hele byen på adskillige planer. Selv de konkurrerende byer, der ikke vandt, har flyttet sig, idet de som følge af konkurrencen har udviklet deres egen proaktive kulturstrategi. I DI mener vi, at de britiske erfaringer taler for sig selv. Vi håber, at kulturministeren vil tage initiativet til sig, og vi vil hellere end gerne være med-initiativtagere til et lignende setup herhjemme. Danmarks kulturby vil skabe et nyt fundament under udviklingen af kulturen i alle ender og hjørner af landet, det vil skabe nye kulturbrugere, og det vil aktivere det øvrige erhvervsliv i at løfte den lokale kultur. Gøres det rigtigt, kan det have en enorm indvirkning på vores kultur i mange årtier frem.

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3464
  • Mobil +45 2625 6230
  • E-mail mkto@di.dk

Relateret indhold