15.02.22 Turisme og oplevelser Blog

Turisme- og oplevelsesindustrien er fuld af gode investeringsmuligheder

Den danske turisme- og oplevelsesindustri er Danmarks vigtigste ambassadør. Opfattelsen af vores land dannes af de indtryk, den service og de oplevelser som enhver gæst - indenlandsk som udenlandsk – oplever i mødet med Danmark. Alligevel er det desværre småt med investeringer og ny kapital, der kan sikre udviklingen i branchen.

Turisme- og oplevelsesindustrien er en branche med potentiale til meget mere. Skal potentialet forløses, kræver det, at eksterne investorer ser mulighederne og forstår industrien. For at det kan lykkes, skal industriens samfundsmæssige betydning kortlægges, og vi skal tydeligt beskrive branchens værdi, muligheder og forretningsmodeller. Der er brug for at uddanne investorerne og øge forståelsen for branchens struktur og organisering.

Der findes utallige muligheder for at gøre en god investering i den danske turisme- og oplevelsesindustri. Derfor er det ærgerligt, at mange danske pengeinstitutter, statslige investeringsselskaber og private investorer som oftest ikke har et særligt fokus på turisme- og oplevelsesindustrien, og at kendskabet til industrien tit ligger på et meget lille sted.

Som det ser ud nu, er de økonomiske rammer for mange aktører betinget af diverse puljer – ofte med kort udløbsdato. Der er brug for andre greb for at sikre den langsigtede indsats for dansk turisme og oplevelse.  

Med corona in mente er det vigtigere end nogensinde at sikre fornyet kapital til branchen. Det er ikke gjort med blot at fjerne restriktionerne. Et større kapløb er netop skudt i gang. Turisterne skal vindes tilbage, og alle vores nabolande har samme ambition. Skal vi fortsat være i front med at give turisterne – indenlandske som udenlandske - de bedste oplevelser, er der akut behov for mere kapital til blandt andet digitalisering, markedsføring, bæredygtighed, innovation og kommercialisering af branchen. Det er derfor altafgørende, at der er, og bliver skabt, villighed til at investere i branchen – både fra det offentlige og det private. Det arbejder DI Turisme og oplevelser for.

Tak for ordet.

I er som altid mere end velkomne til at tage fat i os med spørgsmål, indspark og andet.

De bedste hilsner,

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3464
  • Mobil +45 2625 6230
  • E-mail mkto@di.dk

Relateret indhold