28.02.23 Turisme og oplevelser Blog

Brug turismen som løftestang for udvikling og vækst udenfor storbyerne

Turismen bidrager til at skabe job og sammenhængskraft i hele landet. Dog er den danske turisme udfordret af et investeringsefterslæb, der udgør en barriere for den fortsatte vækst.

På Als er noget stort under opsejling. Et imponerende ferieresort rejser sig midt i naturen med udsigt til vandkanten.

I mere end 10 år har den sønderjyske ø drømt om at øge interessen for området, skabe aktivitet og øge tiltrækningskraften. Nu sker det.

Når dørene til Nordborg Resort åbner, forventes det, at cirka 200.000 gæster og 300 arbejdspladser følger med årligt. Beboerne på Als glæder sig. Nordborg Handel glæder sig. Sønderborg Kommune glæder sig. Lad det være et eksempel til forfølgelse.

Et emne, der ofte optager landets folkevalgte, er at skabe et mere sammenhængende Danmark med balance mellem land og by.

Ambitionen går igen i den nye SVM-regerings regeringsgrundlag med ønsket om et Danmark i geografisk balance.

Regeringen vil arbejde for at sikre arbejdspladser i hele landet, skabe de bedste vilkår for at drive virksomhed i hele landet og sikre et stærkt lokalt civilsamfund og kulturtilbud i hele landet.

Ville tage gejsten fra de fleste

Og så skal vi en tur tilbage til Als.

For Nordborg Resort er et fantastisk eksempel på alt det, turismen kan. Skabe sammenhængskraft, drive udvikling i alle egne af Danmark, skabe arbejdspladser, lokal aktivitet og mødesteder.

Men hvorfor er der så ikke mange flere af den slags projekter i gang over hele landet, når nu så mange beslutningstagere ønsker et Danmark i balance?

Det korte svar er, at Nordborg Resort har kæmpet sig igennem en ualmindelig lang og opslidende proces, som kan tage gejsten fra de fleste.

I 2015 landede en politisk aftale, der gav forsøgstilladelse til 10 turismeprojekter langs de danske kyster.

Blot tre projekter blev realiseret. Et af dem er Nordborg Resort, der har brugt enorme ressourcer på at finde vej igennem de lovgivningsmæssige forhindringer og modsatrettede krav fra myndigheder og styrelser.

Når den nye planlovsaftale fra juni 2022 inden længe bliver til lov, genudbydes 3-7 forsøgstilladelser igen. Denne gang må og skal det være et mål, at alle forsøgstilladelserne bliver til virkelighed. Dermed også sagt, at myndigheder og styrelser med videre skal hjælpe på vej og ikke spænde ben for projekterne.

Manglende investeringslyst

Men én ting er at få en forsøgstilladelse til et projekt, der kan løfte den danske kyst- og naturturisme.
Noget andet er at skaffe de investeringer, det kræver at gennemføre et projekt af en anseelig størrelse.

Og her er vi tilbage ved problematikken mellem land og by. For det er noget nær umuligt at tiltrække investorer udenfor de store danske byer.

Nordborg Resort var igennem seriøse drøftelser med mere end 50 potentielle investorer, inden man måtte erkende, at lysten til at investere uden for de største byer ikke var til stede.

Vi kan takke Bitten & Mads Clausens Fond og Linak for, at Danmark alligevel inden længe får et resort i verdensklasse.

I den nationale turismestrategi fra juni 2022 pointeres det, at dansk turisme er udfordret af et investeringsefterslæb, der udgør en barriere for den fortsatte vækst.

Det konstateres, at investeringerne er skævt fordelt mellem land og by, og at Danmark taber markedsandele til vores nabolande.

På trods af den velbeskrevne problemstilling og på trods af de åbenlyse muligheder for at benytte turismen som driver for udvikling er investeringsefterslæbet, er det desværre stadig ikke adresseret politisk. Jeg forstår det ikke, jeg ved ikke, hvem der gør?

Tidligere forsøg på at etablere en dansk ordning for investeringer er ikke lykkedes. Men hvis vores nabolande og langt de fleste øvrige europæiske lande kan etablere ordninger, der skaber investeringer i turismen, hvorfor kan vi så ikke?

Denne leder er også bragt i Turistmonitor

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3464
  • Mobil +45 2625 6230
  • E-mail mkto@di.dk

Relateret indhold