FAQ om forsamlingsforbuddet

Senest opdateret den 10. juni 2021.

Myndighederne opdaterer løbende vejledningen for forsamlingsforbud. På coronasmitte.dk findes svar på de mest almindelige spørgsmål.

Som supplement har DI samlet svar på en række hyppige spørgsmål, som DI møder i kontakten med medlemmer.

Listen med spørgsmål og svar er ikke udtømmende for regler og restriktioner i øvrigt, hold derfor altid øje med de gældende krav og vejledninger til din virksomhed på virksomhedsguiden.

Ved tvivlsspørgsmål er det i sidste ende den lokale politikreds, der håndhæver forsamlingsforbuddet. Kontakt derfor gerne politiet, hvis der er tvivl om lovligheden af et konkret arrangement. Vær dog opmærksom på, at politiet ikke kan forhåndsgodkende et arrangement.

 

Forsamlingsforbuddet

Hvad er det lille forsamlingsforbud indendørs?

 • Fra den 6. maj: 25 personer
 • Fra den 21. maj: 50 personer
 • Fra den 11. juni: 100 personer
 • Fra den 1. juli: 250 personer
 • Fra den 1. august: Det lille forsamlingsforbud afskaffes

Partierne bag aftalen om udfasning af forsamlingsforbuddet mødes før hver genåbning med henblik på at vurdere smittesituationen. Der tages derfor forbehold for, at udfasningen er afhængig af udvikling i smitten og de løbende politiske aftaler.

Hvad er det lille forsamlingsforbud udendørs?

 • Fra den 6. maj: 75 personer
 • Fra den 21. maj: 100 personer
 • Fra den 11. juni: Afskaffes

Partierne bag aftalen om udfasning af forsamlingsforbuddet mødes før hver genåbning med henblik på at vurdere smittesituationen. Der tages derfor forbehold for, at udfasningen er afhængig af udvikling i smitten og de løbende politiske aftaler.

Større arrangementer som konferencer, messer og koncerter

Partierne bag aftalen om udfasning af forsamlingsforbuddet mødes før hver genåbning med henblik på at vurdere smittesituationen. Der tages derfor forbehold for, at udfasningen er afhængig af udvikling i smitten og de løbende politiske aftaler. De nærmere retningslinjer for arrangementer bliver løbende justeret af myndighederne i takt med genåbning efter dialog med de relevante sektorpartnerskaber. Find mere information om retningslinjer for bestemte brancher eller sektorer på virksomhedsguiden.

Hvad er forsamlingsforbuddet for større arrangementer med siddende publikum?

Fra den 6. maj: Sektioner af 500 for udendørs og indendørs hos spillesteder, teatre, biografer og andre lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. For indendørs arrangementer er der et loft på 2.000 deltagere i alt. Deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende. Der er krav om coronapas, areal- og afstandskrav, værnemidler og en sundhedsplan for arrangementer med over 500 gæster. Fra den 21. maj fjernes loftet for samlet antal deltagere, men fortsat sektioner af 500. Fra den 14. juni kan arrangementer afholdes udendørs med sektioner af 1.000, uden krav om mundbind/visir. Fra den 1. august kan indendørs arrangementer også afholdes i sektioner af 1.000, og for de udendørs siddende arrangementer ophæves afstands- og sektioneringskrav. For de udendørs siddende arrangementer ophæves kravet om coronapas, hvis der er under 2.000 tilskuere. Fra den 1. september bliver de resterende krav ophævet for både indendørs og udendørs arrangementer - undtagen for udendørs siddende arrangementer med over 2.000 tilskuere, hvor der fortsat vil være krav om coronapas frem til 1. oktober.

Hvad er forsamlingsforbuddet for messer?

Fra den 21. maj bliver det muligt at afholde messer uden øvre grænse for antal deltagere. Der vil være krav om coronapas, værnemidler og et arealkrav på 4 m2 pr. deltager. For messer med over 500 deltagere skal der være en sundhedsplan. Fra den 14. juni vil der ikke længere være krav om mundbind/visir. Fra den 1. august ophæves kravet om coronapas, og arealkravet lempes til 2 m2 pr. deltager. Fra den 1. september ophæves de resterende krav.

Hvad er forsamlingsforbuddet for møder og konferencer?

For mindre møder gælder det lille indendørs og udendørs forsamlingsforbud. Ønskes der at holde møder, der er større end det lille forsamlingsforbud, skal det ske efter retningslinjer for større arrangementer. Fra den 6. maj kan der afholdes møder og konferencer i sektioner af 500, men maks. 1.000 deltagere i alt. Der vil være krav om coronpas, værnemidler, arealkrav på 4 m2 (2 m2 for siddende) og afstandskrav på 1 meter (”en tom stol”). Det vil være et krav, at deltagerne i det væsentligste sidder ned. For konferencer over 500 deltagere, skal der være en sundhedsplan. Fra den 14. juni fjernes grænsen for antal deltagere, samt krav om mundbind/visir når man er stående. Fra den 1. august afskaffes kravet om coronapas, og arealkravet for stående lempes til 2 m2 som for siddende. Fra den 1. september afskaffes de resterende krav.

Hvad er forsamlingsforbuddet for udendørs arrangementer for gæster, der er stående og i bevægelse som festivaler, større koncerter og sportsarrangementer?

Denne type udendørs arrangementer kan åbne fra den 21. maj, med sektioner af 200 og maks. 2.000 deltagere i alt. Der vil være krav om coronapas, og for arrangementer over 500 deltagere skal der være en sundhedsplan. Fra den 14. juni udvides sektioner til 500, men fortsat maks. 2.000 deltagere i alt. Fra den 1. juli udvides sektioner yderligere til 1.000 personer, med samme loft på maks. antal deltagere. Fra den 15. august øges antallet til sektioner af 2.500 og maks. 10.000 deltagere i alt. Fra den 1. september afskaffes de resterende krav, inkl. krav om coronapas.

Hvad er forsamlingsforbuddet for indendørs stående arrangementer?

Denne type arrangementer, som f.eks. indendørs stående koncerter, åbner først den 1. august med sektioner af 500 og maks. 3.000 deltagere i alt. Der vil være krav om coronapas, og for arrangementer over 500 deltagere skal der være en sundhedsplan. Fra den 1. september ophæves de resterende krav. Dog vil der fortsat være krav om coronapas frem til den 1. oktober.

Møder

Hvad er afstands- og arealkravet til møder?

For siddende møder er arealkravet 2 m2 pr. person og 4 m2 pr. person for overvejende stående arrangementer eller arrangementer, hvor deltagerne er i bevægelse. Afstandsanbefalingen er minimum 1 meter og gerne 2 meter, hvor det er muligt. Det skal være muligt at opretholde både stående og siddende. I siddende møder måles afstanden fra midten af stolesædet. I situationer med kraftig udånding, gælder en anbefaling om 2 meters afstand (for eksempel ved taler, sang og lignende). Fra den 1. august lempes arealkravet for stående arrangementer til 2 m2 pr. person. Fra den 1. september afskaffes afstands- og arealkrav helt, med forbehold for smittesituationen medio august.

Hvilke regler gælder for møder på virksomheden?

Interne arbejdsrelaterede møder på virksomheden, hvor det kun er deltagere fra samme virksomhed, der deltager, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. På virksomheden kan der principielt mødes op til 500 personer, men det anbefales kraftigt at undgå større forsamlinger af medarbejdere, med mindre det er strengt nødvendigt at mødes fysisk. Overvej i stedet om mødet kan afholdes digitalt eller på et senere tidspunkt. Et råd er ikke at samle flere medarbejdere end, at det er muligt at håndtere isolation af medarbejderne, hvis en eller flere deltagere efterfølgende viser sig at være smittet.

Hvilke regler gælder for møder med deltagere fra flere virksomheder?

Hvis der ikke er tale om en naturlig og nødvendig forsamling af personer fra flere virksomheder (eksempelvis flere virksomheder på en byggeplads), gælder forsamlingsforbuddet som udgangspunkt. Er man som organisation eller virksomhed vært for et møde, tæller egne deltagere ikke med i opgørelsen af forsamlingen. For møder eller konferencer der er større end forsamlingsforbuddet, skal arrangementet tilpasses retningslinjerne for større møder og konferencer.

Må vi holde sociale arrangementer på virksomheden?

Sociale arrangementer på arbejdspladsen er ikke omfattet af undtagelsen for arbejdspladser i forsamlingsforbuddet. Derfor må der ikke være flere deltagere end det er tilladt i det gældende forsamlingsforbud.

Må vi afholde bestyrelsesmøder?

Hvis deltagerne på bestyrelsesmødet modtager vederlag for bestyrelsesarbejdet, er det undtaget fra forsamlingsforbuddet, da det falder under undtagelsen for arbejdspladser. Bestyrelses- og udvalgsarbejde, der ikke er lønnet, er omfattet af det gældende forsamlingsforbud (på samme måde som generalforsamlinger).

Må vi afholde generalforsamlinger?

Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af det gældende forsamlingsforbud indendørs og udendørs. Personer, der er tilstede som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af deres arbejde, for eksempel oplægsholdere, serveringspersonale mv., tæller ikke med i opgørelsen af de tilstedeværende personer. Hvis generalforsamlinger skal afholdes med flere deltagere end det lille forsamlingsforbud, skal det ske efter ordningen for større møder og konferencer.

Serveringssteder

Hvilke regler gælder for udendørs servering?

Der er ikke krav om visning af coronapas i forbindelse med udendørs servering, og der gælder heller ikke et arealkrav. Der er stadig anbefaling om afstand på mindst 1 meter mellem gæster, målt fra midten af sædet. Ved aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang eller taler, er anbefalingen, at der holdes 2 meters afstand. Nære kontakter kan vælge at sidde tættere efter eget ønske, men skal have mulighed for at sidde med afstand. Der skal være mindst 1 meter mellem selskaber, hvor selskabets størrelse ikke må overstige det gældende forsamlingsloft.


For mere information se krav og anbefalinger til restauranter, caféer og øvrige serveringssteder.

Hvilke regler gælder for indendørs servering?

Gæster skal vise coronapas ved den første naturlige kontakt med personalet (typisk ved ankomst). Der er et arealkrav på 2 m2 pr. person for siddende servering og 4 m2 for overvejende stående servering.

Der er anbefaling om afstand på mindst 1 meter mellem gæster, målt fra midten af sædet. Nære kontakter kan vælge at sidde tættere efter eget ønske, men skal have mulighed for at sidde med afstand. Ved aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang eller taler, er anbefalingen at der holdes 2 meters afstand. Der skal være mindst 1 meter mellem selskaber, hvor selskabets størrelse ikke må overstige det gældende forsamlingsloft.

Fra den 1. juli ophæves arealkrav og afstandsanbefaling på serveringssteder hvor gæsterne i væsentlighed sidder ned. Fra den 1. august lempes kravet for stående servering til 2 m2 pr. person. Fra den 1. september ophæves krav om coronapas.

 

For mere information se krav og anbefalinger til restauranter, caféer og øvrige serveringssteder.

Hvor mange gæster må jeg have i et selskab?

Selskabets størrelse ikke må overstige det gældende forsamlingsloft.

Hvornår skal vi lukke for servering?

Servereringssteder skal fra den 11. juni lukke senest kl. 24.00. Hvis der i sammenhæng med eksempelvis et spillested er udskænkning, og lokalets hovedformål er andet end servering, er det muligt at lukke for servering, men fortsætte øvrige aktiviteter (som f.eks. en koncert).

Fra den 15. juli udvides åbningstiden til kl. 02.00, og fra den 1. september ophæves restriktioner på både åbningstid, udskænkning og salg af alkohol.

Fra den 6. maj må serveringssteder, lejede lokaler mv. holde åbent efter kl. 23.00 for private arrangementer som bryllupper, familiefester, fødselsdage og andet, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen. Det må kun være personer, der deltager i arrangementet, der har adgang til serveringssteder. Der må i den forbindelse kun være åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af øvrige lokaliteter. Der må også serveres alkohol i tiden fra kl. 22 til kl. 5 (hvis serveringssteder har alkoholbevilling).

Hvornår er kantiner omfattet af forsamlingsforbuddet?

Kantiner på arbejdspladser, hvor der ikke er offentlig adgang, er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Hvis der er offentlig adgang til kantinen, gælder reglerne for forsamlingsforbuddet, hvor antal gæster i selskaber ikke må overstige det gældende loft.

Må vi afspille live musik?

Ja – men afspilles der musik fra en scene, er det at betragte som en koncert, som dermed er omfattet af det gældende forsamlingsforbud eller ordninger for større arrangementer. Serveringspersonale og andet personale på serveringsstedet tæller ikke med i opgørelsen af forsamlingen. Der skal være mindst 2 meters afstand fra scenen til tilhørere.

Kurser og seminarer

Hvor mange deltagere må vi have på et internt kursus i virksomheden?

Interne kurser på virksomheden er undtaget fra forsamlingsforbuddet, i det omfang der er tale om en naturlig og nødvendig del af arbejdet. Overvej eventuelt, om kurset kan afholdes digitalt eller med så få deltagere som muligt. Sørg altid for, at det er muligt for deltagerne at holde mindst 1 meters afstand.

Hvor mange deltagere må vi have på et kursus med deltagere fra forskellige virksomheder?

Hvis der gennemføres et kursus, seminar eller lignende med deltagere, der ikke er fra samme arbejdsplads, skal arrangementet gennemføres inden for forsamlingsloftet. Hvis der er tale om et internt kursus eller lignende på virksomheden med overvejende deltagere fra samme virksomhed, skal antallet af eksterne deltagere holde sig inden for forsamlingsloftet. Holdes mødet på et eksternt mødested, vil serveringspersonale og andre ansatte fra mødestedet ikke tælle med i forsamlingen. For større kurser og lignende henvises til ordningen for større møder og konferencer.

Øvrige spørgsmål

Hvornår er en kø en forsamling?

En lang kø kan efter konkret vurdering betragtes som en forsamling. Denne vurdering er op til det lokale politi. Derfor anbefales det at lave tiltag, der kan mindske kødannelse. Det kan eksempelvis være med afstandsmarkeringer eller lignende, hvor det er nemt for kunderne at holde afstand.

Er telte at regne for udendørs eller indendørs lokale?

Telte kan som udgangspunkt betragtes som udendørs, men kan efter en konkret vurdering af politiet betragtes som et indendørs lokale (f.eks. hvis teltet har solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv.). Kontakt eventuelt den lokale politikreds for afklaring i de konkrete tilfælde. Det anbefales derfor som udgangspunkt, at der her tages afsæt i arealkravet på 4 m2, hvis aktiviteten i teltet foregår stående.

Henrik Langgaard Lystbæk

Henrik Langgaard Lystbæk

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3957
 • Mobil +45 2284 6867
 • E-mail hely@di.dk