Hjælpepakker til danske virksomheder

Der er mulighed for hjælp til danske virksomheder, der oplever nedgang i deres omsætning som følge af COVID-19-pandemien. Virksomheder kan være kvalificeret til at anvende flere af ordningerne i kombination – dog ikke til dækning af den samme omkostning. Spørgsmål til DI vedr. hjælpepakker rettes til hjpak@di.dk

Få vejledning

Nedenfor hjælper DI dig med at få et overblik over Erhvervsministeriets hjælpepakker.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på +45 7220 0034 eller benytte Virksomhedsguiden.dk, Vækstfondens FAQ eller kontakte dit lokale erhvervshus ved at følge linkene herunder:

Hjælpepakker

Kompensation for faste omkostninger

Der kan søges kompensation efter henholdsvis midlertidig kompensation for faste omkostninger og kompensation for faste omkostninger “light”

Virksomheder ramt af følgende COVID-19 restiktioner kan få kompensation for en del af virksomhedens faste omkostninger.

Alle virksomheder kan søge kompensation for perioden 9. december 2020 til 17. januar 2021, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30%.

Hvis din virksomhed er berørt af restriktioner, kan du søge kompensation for perioden 9. juli 2020 til 28. februar 2021. Restriktionerne er:

 • Forbud mod at holde åbent
  • Efter politisk aftale af 27. oktober gælder det ligeledes leverandører til virksomheder omfattet af forbuddet
 • Begrænset åbningstid (forbud mod at holde åbent efter kl. 22)
  • Efter politisk aftale af 27. oktober gælder det ligeledes leverandører til virksomheder omfattet af forbuddet
 • Forsamlingsforbud for over 500 personer
 • Forsamlingsforbud for over 50 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets Rejsevejledning
 • Forbud mod forsamlinger på over 10 personer
 • Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer i et afgrænset
  tidsrum
 • Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev,
  Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i perioden fra
  og med den 6. november til og med den 22. november 2020.
 • Delvis nedlukning – den generelle nationale kompensationsordning

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

Læs mere på Virksomhedsguiden eller Virk.dk

 

Kompensation for faste omkostninger "light"

Hvis din virksomhed er berørt af restriktioner, kan du søge i perioden 19. august 2020 – 28. februar 2021.

Alle virksomheder kan søge om kompensation for perioden 9. december 2020 til 7. februar 2020.

Ansøgningsfrist er 15. april 2021.

Du kan søge "light"-ordningen, hvis din virksomhed:

 • er registreret i CVR-registeret senest den 1. november 2020
 • har haft omsætning i en periode på minimum én måned forud for den periode, hvor virksomheden søger om kompensation
 • i gennemsnit har faste omkostninger for minimum 4.000 kroner per ansøgt måned.
 • har haft en omsætningsnedgang på:
  • minimum 35 % inden for perioden 19. august 2020 til og med 31. oktober 2020, hvor virksomheden var underlagt restriktioner
  • minimum 30 % inden for perioden 1. november 2020 til og med 31. januar 2021, hvor virksomheden var underlagt restriktioner

Du kan ansøge om 50 % af virksomhedens afholdte stedbundne faste omkostninger, dog maksimalt kr. 100.000 per måned per virksomhed.

Du skal ikke bruge revisorerklæring.

OBS: Det er vigtigt at være opmærksom på, at "light-ordningen" administreres efter de minimis forordningen, det vil sige, at der gælder et støtteloft på 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) for virksomheden samlet set. Så hvis en virksomhed har modtaget anden de minimis støtte indenfor de seneste tre regnskabsår, så kan virksomheden ramme de minimis loftet og risikere at skulle tilbagebetale det for meget modtagne de minimis støtte. 

Oversigt over perioder og støtteloft i midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger.

 

Selvstændige og freelancere: Midlertidig kompensation

Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den midlertidige kunststøtteordning er af politisk aftale af 17. december forlænget til 28. februar 2021.

Alle virksomheder kan søge om kompensation for perioden 9. december 2020 til 17. januar 2021.

Hvis din virksomhed er berørt af restriktioner, kan du søge i perioden 1. september 2020 – 31. januar 2021. Ansøgningsfristen er 28. februar 2021.


Selvstændige med CVR-nummer: Midlertidig kompensation

Har din virksomhed haft en omsætningsnedgang på mindst 30% på grund af COVID-19, kan du muligvis få kompensation for en del af virksomhedens tabte omsætning. Ansøgningsfristen for perioden 1. september til 31. december 2020 er senest den 31. januar 2021.

Du kan maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer i virksomheden i kompensationsperioden.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 17. december.

Freelancere med både A- og B-indkomst: Midlertidig kompensation

Har du haft en omsætningsnedgang på mindst 30% på grund af COVID-19, kan du muligvis få kompensation for tabt omsætning.

Du kan få kompensation for 90% af dit forventede indkomsttab.

Der kan maksimalt udbetales 23.000 kr. pr. måned til selvstændige med B-indkomst og maksimalt 20.000 kr. til selvstændige med både A- og B-indkomst.

Du kan søge kompensation som freelancer, hvis du er eller tidligere har være omfattet af én eller flere af de følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent (dette gælder dog ikke for freelancere med både A- og B-indkomst)
 • Har været leverandør til et aflyst offentligt tilgængeligt arrangement som følge af forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

  Derudover arbejder Erhvervsstyrelsen på at gøre det muligt at søge om kompensation, hvis du er: 
  • leverandør til en virksomhed, der har forbud mod at holde åbent
  • leverandør til en virksomhed med begrænsning i åbningstid
  • leverandør til private arrangementer
  • ramt af forsamlingsforbuddet på over 10 personer
  • ramt af regional nedlukning i Nordjylland i perioden fra og med den 6. november til og med den 26. november 2020
  • leverandør til en virksomhed ramt af regionale restriktioner fra den 9. december 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

Større aflyste arrangementer: Kompensation

Din virksomhed kan på visse betingelser få kompensation for underskud, som skyldes, at du som hovedarrangør har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af COVID-19, og arrangementet skulle have været afholdt i Danmark i perioden 6. marts - 31. august 2020.

Ordningen er ved politisk aftale af henholdsvis 28. august og 27. oktober blevet forlænget til 31. januar 2020. 

Bekendtgørelsesteksten til denne ordning kan ses her: Retsinformation.

Ansøgningsfrister:
Den 28. februar 2021: For aflyste arrangementer fra 6. marts til 31. august 2020
Den 30. april 2021: For aflyste arrangementer fra 1. september til 31. december 2020

Læs mere på Virksomhedsguiden og på virk.dk

Skat og moms

På skatte- og momsområdet er vedtaget en række hjælpepakker om udskydelse af betalingsfrister, låneordninger mv. Få overblikket over hjælpepakkerne her.

Senest har Folketinget 23. februar 2021 vedtaget en hjælpepakke om udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen. Læs den nye lov her samt skatteministerens pressemeddelelse her.

Lån og garantier via Vækstfonden

En række nye låne- og garantiordninger er søsat via Vækstfonden som følge af COVID-19, herunder Investorlån, Startlån, Business Angel lån, Syndikeringslån samt COVID-19 garantier til henholdsvis SMVer og store virksomheder.   

Læs mere på Virksomhedsguiden og hos Vækstfonden.

Kunstner eller kulturinstitution

Kulturministeriet har som følge af COVID-19 åbnet for en række kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner.

Læs mere på https://slks.dk/covid-19/

Institutioner, der modtager mindst 50% i offentligt tilskud

Du kan søge om kompensation til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., der er i økonomisk krise som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

Slutafregning

Fakta om slutafregning

Kompensationsordningerne er et sikkerhedsnet, der i løbet af meget kort tid blev spændt ud under virksomheder, selvstændige og freelancere i den helt ekstraordinære situation med Covid-19-restriktioner. Slutafregningen sikrer, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra de politisk besluttede kriterier.

Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om virksomhederne eventuelt skal tilbagebetale penge eller have udbetalt yderligere kompensation.

Læs mere på Virksomhedsguiden: virksomhedsguiden.dk/corona.

Den aktuelle slutafregning

Senest 31. maj 2021 skal virksomheder indberette dokumentation for udbetalt kompensation fra følgende ordninger i de angivne perioder:

 • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
 • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020
 • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

De berørte virksomheder, selvstændige og freelancere får besked direkte i deres Digital Post om slutafregning. Kompensation udbetalt efter ovenstående perioder slutafregnes på et senere tidspunkt.

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

DI opfordrer virksomheder til at påbegynde slutafregning når anmodningen modtages i e-boks.

Den 31. maj er en definitiv afregningsdato, så vent ikke for længe med at gå i gang. Tjek kravene på forhånd, så du ikke støder ind i problemer med at finde dokumentation frem i sidste øjeblik før fristen.