Hjælpepakker til danske virksomheder

Der er mulighed for hjælp til danske virksomheder, der oplever nedgang i deres omsætning som følge af COVID-19-pandemien. Virksomheder kan være kvalificeret til at anvende flere af ordningerne i kombination – dog ikke til dækning af den samme omkostning.

Få vejledning

Læs mere om de enkelte ordninger herunder. Ønsker du yderligere oplysninger kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på +45 7220 0034 eller benytte Virksomhedsguiden.dk, Vækstfondens FAQ eller kontakte dit lokale erhvervshus ved at følge linkene herunder:

Hjælpepakker

Faste omkostninger: Midlertidig kompensation

Har din virksomhed haft en omsætningsnedgang på over 35 % pga. COVID-19 kan du muligvis søge om kompensation for en del af virksomhedens faste omkostninger. Ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. marts – 8. juli (eller 9. marts – 8. juni) er senest 30. sep.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

For virksomheder, der er hårdt ramt af tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukning eller rejserestriktioner, er der lavet en forlænget kompensation for faste omkostninger fra 9. juli til 31. august. Denne ordning er ved politisk aftale af 28. august udvidet og forlænget til 31. oktober 2020 – og kan forlænges yderligere til 31. dec. hvis restriktionerne fortsætter.

Der er fortsat en del uklarheder forbundet med den eksisterende ordning (9. juli – 31. august), og de nærmere vilkår for den justerede forlængede ordning er ikke fastsat endnu. Vilkårene skal bl.a. statsstøttegodkendes i EU, og der skal laves bekendtgørelse. Justeringerne af ordningen vil gælde med tilbagevirkende kraft til 9. juli. Vi anbefaler, at virksomhederne afventer mere afklaring, før der ansøges.

Ansøgningsfristen for perioden 9. juli – 31. august er foreløbig den 30. september, pånær for virksomheder ramt af forsamlingsforbud hvor ansøgningsfristen er 30. november. Vi forventer, at ansøgningsfristerne forlænges i lyset af, at ordningen er forlænget.

Læs mere om kompensationen tiltænkt restriktionsramte virksomheder på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august.

Selvstændige og freelancere: Midlertidig kompensation

Selvstændige med CVR-nummer: Midlertidig kompensation

Har din virksomhed haft en omsætningsnedgang på over 30 % pga. COVID-19, kan du muligvis søge kompensation for en del af virksomhedens tabte omsætning. Bemærk at ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. marts – 8. juli er overskredet. Ansøgningsfristen for perioden 9. juli – 8. august er senest den 30. sep.

For selvstændige, der er hårdt ramt af tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukning eller rejserestriktioner er der tiltænkt en forlængelse af ordningen frem til og med 31. oktober 2020 – som kan forlænges yderligere til 31. dec., hvis restriktionerne fortsætter. De nærmere vilkår for forlængelsen er dog ikke fastsat endnu. Vilkårene skal bl.a. statsstøttegodkendes i EU, og der skal laves bekendtgørelse.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august.

Freelancere med B-indkomst: Midlertidig kompensation

Har du haft en omsætningsnedgang på over 30 % pga. COVID-19, kan du muligvis søge om kompensation for tabt omsætning. Bemærk at ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. marts – 8. juli er overskredet. Ansøgningsfristen for perioden 9. juli – 8. august er senest den 30. sep.

For freelancere, der er hårdt ramt af tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukning eller rejserestriktioner, er der tiltænkt en forlængelse af ordningen frem til og med 31. oktober 2020 – som kan forlænges yderligere til 31. dec., hvis restriktionerne fortsætter. De nærmere vilkår for forlængelsen er dog ikke fastsat endnu. Vilkårene skal bl.a. statsstøttegodkendes i EU, og der skal laves bekendtgørelse.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august.

 

Freelancere med både A- og B-indkomst: Midlertidig kompensation

Har du haft en omsætningsnedgang på over 30 % pga. COVID-19, kan du muligvis søge om kompensation for tabt omsætning. Bemærk at ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. marts – 8. juli er overskredet. Ansøgningsfristen for perioden 9. juli – 8. august er senest den 30. sep.

For freelancere, der er hårdt ramt af tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukning eller rejserestriktioner er der tiltænkt en forlængelse af ordningen frem til og med 31. oktober 2020 – som kan forlænges yderligere til 31. dec., hvis restriktionerne fortsætter. De nærmere vilkår for forlængelsen er dog ikke fastsat endnu. Vilkårene skal bl.a. statsstøttegodkendes i EU, og der skal laves bekendtgørelse.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august.

Sæsonafhængig selvstændig eller freelancer: Midlertidig kompensation

For at være dækket af ordningen for sæsonafhængige selvstændige og freelancere mv. skal du:

  • have en gennemsnitlig månedlig omsætning i perioderne maj-juli eller juni-august, som normalt er minimum 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning over hele året.
  • have en omsætningsnedgang på mindst 50 % i den periode i 2020, der søges kompensation for (enten maj-juli eller juni-august).

Omsætningstabet skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af coronavirus/covid-19, og hvor den arrangør, som du skulle have leveret til, er kompensationsberettiget efter arrangørordningen.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

Lån og garantier via Vækstfonden

En række nye låne- og garantiordninger er søsat via Vækstfonden som følge af COVID-19, herunder Investorlån, Startlån, Business Angel lån, Syndikeringslån samt COVID-19 garantier til henholdsvis SMVer og store virksomheder.   

Læs mere på Virksomhedsguiden og hos Vækstfonden.

Større aflyste arrangementer: Kompensation

Din virksomhed kan på visse betingelser få kompensation for underskud, som skyldes, at du som hovedarrangør har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af COVID-19, og arrangementet skulle have været afholdt i Danmark i perioden 6. marts - 31. august 2020.

Ordningen er ved politisk aftale af 28. august blevet forlænget til 31. oktober – og kan forlænges yderligere til 31. dec. hvis restriktionerne fortsætter.

Ansøgningsfristen for perioden 6. marts – 31. august er pt. senest den 31. december 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august.

Skat og moms: Udskudte betalingsfrister mv.

For virksomheder generelt er betalingsfrister udskudt midlertidigt for A- og B-skat, AM-bidrag og moms. Ved eventuel manglende betaling af A-skat og AM-bidrag henholdsvis 31. marts og 14. april 2020 kan (under nærmere betingelser) søges om fritagelse for betaling af renter og gebyrer.

Desuden er oplysningsfristen (tidligere selvangivelsesfristen) forlænget, og loftet på skattekontoen er forhøjet.

Læs mere om de nærmere regler, frister og betingelser på skat.dk

Kunstner eller kulturinstitution

Kulturministeriet har som følge af COVID-19 åbnet for en række kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner.

Læs mere på https://slks.dk/covid-19/

Institutioner, der modtager mindst 50% i offentligt tilskud

Du kan søge om kompensation til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., der er i økonomisk krise som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.