Hjælpepakker til danske virksomheder

Der er mulighed for hjælp til danske virksomheder, der oplever nedgang i deres omsætning som følge af COVID-19-pandemien. Virksomheder kan være kvalificeret til at anvende flere af ordningerne i kombination – dog ikke til dækning af den samme omkostning.

Få vejledning

Læs mere om de enkelte ordninger herunder. Ønsker du yderligere oplysninger kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på +45 7220 0034 eller benytte Virksomhedsguiden.dk, Vækstfondens FAQ eller kontakte dit lokale erhvervshus ved at følge linkene herunder:

Hjælpepakker

Faste udgifter: Midlertidig kompensation

Virksomheder der oplever fald i omsætningen på mindst 40% og har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts til 8. juni kan opnå delvis kompensation.

Det forventes, at der åbnes for ansøgninger 8. april. Det vil foregå digitalt via Virkomhedsguiden.dk

Læs DI's FAQ her (kun for medlemmer)

Selvstændige og freelancere: Midlertidig kompensation

Selvstændigt erhvervsdrivende med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning på mindst 30% som følge af Covid-19.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere og kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. Kompensationsordningen vil gælde fra den 9. marts til den 8. juni 2020. Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret (uanset virksomhedsform). 

Send din ansøgning via Virksomhedsguiden.dk

Læs DI's FAQ her (kun for medlemmer)

SMV’er: Statslige garantiordninger

Mulighed for udlån til virksomheder, der oplever driftstab på over 30%. For virksomheder i alle brancher med under 250 ansatte, årlig omsætning under 50 mio. kr. og/eller balancesum under 43 mio. kr. Staten garanterer 70% af lånet. Tilbagebetaling over syv år. Ansøges via eget pengeinstitut.

Læs mere om ordningen hos Vækstfonden

Store virksomheder: Statslige garantiordninger

Mulighed for udlån til store virksomheder, der oplever driftstab på over 30% i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020 som følge af COVID-19. Tilbagebetales over seks år. Ansøges via eget pengeinstitut.

Læs mere om ordningen hos Vækstfonden

Større aflyste arrangementer: Kompensation

Hovedarrangører af større arrangementer for mindst 1.000 personder (eller 500 deltagere i særlig risikogruppe), der i perioden 6. til 31. marts har måttet aflyse pga. Covid-19, kan søge kompensation via den digitale blanket på Virksomhedsguiden.dk.

Læs mere og find ansøgningsblanket

Skat og moms: Udskudte betalingsfrister mv.

For virksomheder generelt er betalingsfrister udskudt midlertidigt for A- og B-skat, AM-bidrag og moms. Ved eventuel manglende betaling af A-skat og AM-bidrag henholdsvis 31. marts og 14. april 2020 kan (under nærmere betingelser) søges om fritagelse for betaling af renter og gebyrer.

Desuden er oplysningsfristen (tidligere selvangivelsesfristen) forlænget, og loftet på skattekontoen er forhøjet.

Læs mere om de nærmere regler, frister og betingelser på skat.dk

Lønkompensation: Midlertidig kompensation

Staten yder lønkompensation til virksomhederne for det antal medarbejdere, virksomhederne forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af Covid-19. Ordningen gælder kun for medarbejdere, der er ansat inden 9. marts 2020.

Virksomhederne er til gengæld afskåret fra at foretage afskedigelser på grund af økonomiske forhold i den periode, de får lønkompensation. 

Den midlertidige kompensationsordning gælder fra den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Læs DI's FAQ her (kun for medlemmer)