Kompensation til danske virksomheder

Der er mulighed for hjælp til danske virksomheder, der oplever nedgang i deres omsætning som følge af coronakrisen. Virksomheder kan være kvalificeret til at anvende flere af ordningerne i kombination – dog ikke til dækning af den samme omkostning. Spørgsmål til DI vedr. kompensation rettes til hjpak@di.dk

Få vejledning

Nedenfor hjælper DI dig med at få et overblik over Erhvervsministeriets kompensationer.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på +45 7220 0034 eller benytte Virksomhedsguiden.dk, Vækstfondens FAQ eller kontakte dit lokale erhvervshus ved at følge linkene herunder:

Kompensationer

Kompensation for faste omkostninger

Du har tre muligheder for at søge kompensation for faste omkostninger:

  1. Kompensation for faste stedbundne omkostninger – uden revisorerklæring
  2. Kompensation for alle faste omkostninger – med revisorerklæring.
  3. Kompensation for faste omkostninger for blandede aktiviteter

En væsentlig forskel på de to førstnævnte ordninger er kompensationens størrelse, som for faste omkostninger uden revisorerklæring er op til 150.000 kr. pr. måned for hver virksomhed eller p-enhed, mens det for faste omkostninger med revisorerklæring er op til 30 mio. kr. pr. måned.

Kompensation for alle faste omkostninger – med revisorerklæring

Søg kompensation for faste omkostninger fra den 1. oktober 2021 til 31. december 2021, hvis din virksomhed har oplevet et omsætningstab på mindst 45 %. Ansøgningsfristen er 31. januar 2022.
Læs mere på virk.dk

Søg kompensation for faste omkostninger fra den 1. juli 2021 til 30. september 2021, hvis din virksomhed har oplevet et omsætningstab på mindst 45 %. Ansøgningsfristen er 31. januar 2022.
Læs mere på virk.dk

Kompensation for faste stedbundne omkostninger – uden revisorerklæring

Søg kompensation til at dække din virksomheds udgifter til husleje, renter på boliglån mv., såkaldte stedbundne faste omkostninger, fra 1. oktober 2021 til 31. december 2021. Ansøgningsfristen er 31. januar 2022.
Læs mere på virk.dk.

Søg kompensation til at dække din virksomheds udgifter til husleje, renter på boliglån mv., såkaldte stedbundne faste omkostninger, fra 1. juli 2021 til 30. september 2021. Ansøgningsfristen er 31. januar 2022.
Læs mere på virk.dk.

Kompensation for faste omkostninger for blandede aktiviteter

Søg kompensation for faste omkostninger for blandede aktiviteter fra den 1. juli til den 31. august 2021, hvis din virksomhed har oplevet et omsætningstab på mindst 35 % i henhold til EU's krisebestemmelse. Ansøgningsfristen er 31. januar 2022.
Læs mere på virk.dk.

Frister og afdrag på skat og moms

På skatte- og momsområdet er vedtaget en række hjælpepakker om udskydelse af betalingsfrister, låneordninger mv.
Få overblikket over hjælpepakkerne på skat.dk.

Slutafregning

Fakta om slutafregning

Kompensationsordningerne er et sikkerhedsnet, der i løbet af meget kort tid blev spændt ud under virksomheder, selvstændige og freelancere i den helt ekstraordinære situation med Covid-19-restriktioner. Slutafregningen sikrer, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra de politisk besluttede kriterier.

Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om virksomhederne eventuelt skal tilbagebetale penge eller have udbetalt yderligere kompensation.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk.

Indberetning senest den 17. december 2021

Indberetningsfristen var den 29. november 2021. Virksomheder og freelancere har dog en sidste mulighed for at indberette til slutafregningen til og med den 17. december 2021. Det gælder for følgende ordninger og perioder:

  • Lønkompensation mellem den 9. marts til og med 29. august 2020
  • Kompensation for faste omkostninger mellem den 9. marts og den 8. juni eller den 8. juli 2020
  • Kompensation for tabt indkomst for freelancere med A- og B-indkomst mellem 9. marts og 31. august 2020
  • Kompensation for tabt indkomst for freelancere med B-indkomst mellem 9. marts og 31. august 2020.

Hvis du ikke indberetter til slutafregningen til tiden, kan Erhvervsstyrelsen kræve, at du betaler hele kompensationsbeløbet tilbage.

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

DI opfordrer virksomheder til at påbegynde slutafregning når anmodningen modtages i e-boks. Tjek kravene på forhånd, så du ikke støder ind i problemer med at finde dokumentation frem i sidste øjeblik før fristen.