02.10.17 DIB Blog

Det skal du holde øje med i oktober

Vicedirektør Kent Damsgaard, DI, blogger denne gang om regeringens erhvervs- og iværksætterudspil.

Over den kommende måned skal regeringen søge at indgå en politisk aftale om sit fremlagte erhvervs- og iværksætterudspil med i alt 22 initiativer, der vil bidrage til at gøre det lettere at drive virksomhed. Initiativerne spænder lige fra afgiftslettelser til en forbedring af forskerskatteordningen.

Udspillet hedder ikke uden grund et erhvervs- og iværksætterudspil, for udspillet har et meget stort fokus på at fremme iværksætteri. Det handler blandt andet om iværksætteres adgang til risikovillig kapital og mulighed for at anvende medarbejderaktier.

Det er selvfølgelig godt for iværksætterne. Men hvad får man som eksisterende virksomhed ud af det? Uanset om man er ejer, leder eller medarbejder? I bedste fald ingenting, i værste fald nogle nye konkurrenter – kunne nogen måske fristes til at tænke.

Men det er ingenlunde den holdning, man møder i erhvervslivet. Tværtimod. Her er et meget stort engagement i forhold til at fremme nye succesfulde iværksættere. Og der er stor opbakning til at fremme gode vilkår for iværksætterne. Af flere grunde.

1. Gavner alle

For det første, fordi gode vilkår for iværksætterne først og fremmest er gode rammevilkår for erhvervslivet generelt. Det handler om at fremme udvikling, konkurrencedygtighed og vækst. Det gælder også initiativer, der fremmer en bedre adgang til risikovillig kapital. Det gavner alle vækstvirksomheder – også det store flertal af SMV’er med mange år på bagen.

2. Vigtigt med nye idéer

For det andet, fordi alle virksomheder i Danmark vinder ved at have en stærk virksomhedskultur og et dynamisk erhvervsliv, hvor der hele tiden kommer nye idéer og forretningsmuligheder. Danske virksomheder er i benhård konkurrence med konkurrenter verden over. For at vinde den konkurrence skal vi hele tiden udvikle os. Et øget fokus på iværksætteri og entreprenørskab styrker kreativitet og selvstændighed – kompetencer, som i den grad også er efterspurgt af eksisterende virksomheder.

3. Nye klynger og økosystemer

For det tredje, fordi fremvæksten af nye virksomheder styrker mulighederne for stærke klyngedannelser og økosystemer, som vi eksempelvis i øjeblikket ser det med de mange robotteknologi-virksomheder i og omkring Odense. Sådanne klynger styrker mulighederne for samarbejde på tværs, fælles udvikling af nye typer løsninger, international branding og bedre mulighed for at tiltrække talenter og specialister fra hele verden.

Selv vores ældste og største virksomheder eksisterer kun, fordi der en gang var en iværksætter, der ville, turde, kunne og gjorde det. Kent Damsgaard, Politisk direktør

Alt i alt giver det rigtig god mening, at der er så stor opbakning fra erhvervslivet – unge som gamle virksomheder – til at fremme iværksætteri. Og så er der jo den pointe, at selv vores ældste og største virksomheder kun eksisterer, fordi der en gang var en iværksætter, der ville, turde, kunne og gjorde det – kastede sig ud på dybt vand. 

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold