05.10.17 DIB Blog

Efter politisk aftale om konkurser i hjemmeplejen – styrk det frie valg

Branchedirektør i DI Service Jakob Scharff blogger om seneste nyt fra servicebranchen. Denne gang om den række initiativer, et samlet folketing netop er blevet enige om, som skal forebygge konkurser i hjemmeplejen.

Siden 2013 har der været en række konkurser blandt de private leverandører af hjemmepleje. Et samlet folketing er netop blevet enige om en række initiativer, som skal forebygge konkurser i hjemmeplejen.

Med aftalen sættes der fokus på krav til den private hjemmepleje, mere dialogbaseret samarbejde samt krav til beredskabsplaner. 

- Aftalen er et skridt i den rigtige retning, og vi hilser initiativerne velkomne. Vi vil fortsætte vores arbejde med at omsætte det til praksis – i tæt dialog med kommunerne, siger branchedirektør i DI service, Jakob Scharff.

I kølvandet på konkurserne på hjemmeplejeområdet har DI Service selv iværksat en række styrkende aktiviteter.

Der er bl.a. udarbejdet juridisk vejledning til kommunerne, taget initiativ til fælles pejlemærker for udvikling af hjemmeplejen og lavet anbefalinger til det ’gode udbud’.

Mange af disse elementer går igen i den nye politiske aftale. DI’s anbefalinger til det konkrete arbejde i kommunerne kan findes på service.di.dk/konkurser.

- Med aftalen stilles der krav til beredskabsplaner og bankgarantier. Det er fint. I DI Service og brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd har vi længe peget på, at der netop skal stilles krav til de private leverandører, og at kompetencerne til bedre offentlig-privat samarbejde ude i kommunerne skal styrkes. Bolden ligger hos kommunerne – og vi er klar til at spille med, siger branchedirektøren.  

Bolden ligger hos kommunerne – og vi er klar til at spille med. Jakob Scharff, Branchedirektør

For at sikre et velfungerende marked skal grundlæggende principper om gennemsigtighed, åbenhed og ligebehandling være på plads. Øgede krav til en i forvejen presset branche gør det ikke alene.
 
- Når vi nu har fået en aftale til at forebygge konkurserne, bør der snarest muligt ses på at få styrket de ældres valgmuligheder. De ældre har eksempelvis i dag ikke tilstrækkelig gennemsigtig information om kvaliteten og tilfredsheden hos kommuner og leverandører, ligesom der ikke er frit valg på en række områder. Vi bør også sikre, at konkurrencen mellem kommunale og private leverandører er fair med priser, der afspejler kommunernes omkostninger. Desuden bør man oprette et uafhængigt tilsyn, der skal sikre, at de ældre får den hjælp og omsorg, de er berettiget til, siger Jakob Scharff.
 
DI Service og branchen vil nu fortsætte den tætte dialog med kommunerne og KL’s Udbudsportal, så vi kan få omsat aftalens initiativer til konkrete løsninger.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold