31.10.17 DIB Blog

Fem (ledende) spørgsmål til de nye byråd

Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, Dansk Industri, blogger denne gang om samspillet mellem kommunerne og virksomhederne

I de kommende uger vil der være fuld tryk på den kommunale
valgkamp. Der vil blive talt om lukkedage, hjemmehjælp og
skatteprocenter. Måske bliver der også talt om, hvordan kommunen
skaber gode vilkår for de lokale virksomheder.
 
Noget af det, der sjældent bliver diskuteret, er samspillet mellem
kommunerne og virksomhederne. Det er ikke noget, som
borgerne tænker meget over i hverdagen. Men jeg håber, at de
nyvalgte byråd vil forholde sig til de kommunale driftsaktiviteter
- både dem der ligger direkte i kommunen, og dem der ligger
i forskellige selskabskonstruktioner.
 
Her er fem spørgsmål, som alle nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer bør tænke over. Og jeg giver selv et bud på, hvorfor det er så vigtigt, at få svar på disse spørgsmål.
 
1) Skaber det bedre og billigere løsninger, når kommunen selv står for at løse opgaven?

Ofte er der en historisk grund til, at en kommune står for driften
af en opgave. Der er ikke lavet en vurdering af fordele og
ulemper ved at indkøbe en tilsvarende ydelse på markedet. De
nyvalgte kommunalbestyrelser bør kritisk vurdere, hvor de får
den bedste løsning for pengene. Jeg er sikker på, at en fordomsfri
vurdering kan føre til, at mange opgaver kan løses
bedre og billigere til gavn for borgere og virksomheder.

Det er vigtigt, at kommunen, har et tydeligt billede af den faktiske økonomi i de kommunale selskaber. Karin Klitgaard, Underdirektør

2) Har vi den fornødne indsigt i, om de kommunale selskaber
bliver drevet optimalt?

Det er vigtigt, at kommunen, har et tydeligt billede af den faktiske
økonomi i de kommunale selskaber. Hvis vi kigger på affaldshåndteringen,
er mange af aktiviteterne typisk finansieret af for eksempel affaldsgebyrer.
Men i DI oplever vi tit, at de kommunale selskabers regnskaber er svære at gennemskue.
Derfor er det nærmest umuligt at føre kontrol med, om de enkelte
ordninger hviler i sig selv, som de skal. På en del af affaldsområdet
er de kommunale anlæg i direkte konkurrence med de private anlæg.
Når de kommunale regnskaber ikke er stringente og gennemskuelige,
er det umuligt at føre kontrol med, om der er en fair og lige konkurrence.
 
3) Kommunerne har i mange tilfælde en dobbeltrolle. I er både myndighed og står for driften.
Er I gode nok til at adskille de to roller?
 
Det er nødvendigt at holde øje med, om afgørelser udelukkende
træffes ud fra for eksempel miljølovgivningens præmisser,
når kommunen agerer som myndighed. Selskabsøkonomiske
interesser i kommunens egne virksomheder må ikke få indflydelse
på afgørelsen.Finansministeriet har konstateret, at kommuner, der ejer eller
er medejer af affaldsforbrændingsanlæg, har lavere genanvendelse
af affald end de kommuner, der ikke ejer anlæg. Det er
næppe en tilfældighed.
 
4) Skal vi bevare ejerskabet af urentable anlæg, eller er det
bedre at udfase dem og indkøbe ydelsen på markedet?


Det kan være rettidig omhu at indse, at nogle kommunale anlæg
er en dårlig investering. Her er det måske bedst at se det i
øjnene og håndtere tabet, fremfor at lade kommunens borgere
og virksomheder betale for høje gebyrer gennem en længere
årrække via hvile-i-sig-selv reglerne for at finansiere anlægget.
Også her har vi eksempler fra affaldsområdet.
 
5) Kan vi fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi ved at
indkøbe intelligent og udbyde vores ressourcer på markedet?

Kommunerne er en af de allerstørste indkøbere af varer og
ydelser, derfor er den måde kommunerne agerer som indkøber
også af afgørende betydning for at fremme grøn omstilling og
cirkulær økonomi. Flere virksomheder vil gerne sælge ydelser i
stedet for produkter, men det er svært at sælge. Måske på
grund af gammel vane, måske af andre grunde, men tag dialogen.
Mange virksomheder vil gerne omstille til at anvende sekundære
ressourcer som råmateriale i deres produktion. Det kræver en stabil og
ensartet leverance, og her kan kommunerne hjælpe ved at udbyde deres
affaldsstrømme på markedet. Vores erfaring er desværre, at nogle kommuner
i stedet opbygger egne anlæg, der ikke nødvendigvis har fokus på det, markedet
efterspørger.

Det er mit håb, at de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer vil
medvirke til at sikre en effektiv kommunal sektor, hvor de
kommunale driftsopgaver vurderes kritisk og i større omfang
overlades til private virksomheder.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold