27.11.17 DI Business Blog

Hvorfor al den snak om risikovillig kapital til smv’erne?

Vicedirektør Kent Damsgaard, Dansk Industri, blogger om behovet for kapital til SMV’erne.

For et par uger siden indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. I pakken var flere gode tiltag for virksomhederne og en række initiativer, der skal bidrage til at styrke den risikovillige kapital i små og mellemstore virksomheder (smv’er).

Men er der virkelig behov for, at politikerne hjælper smv’erne med at tiltrække investorer?

Svaret er ja. Og potentialet for dansk økonomi er enormt, hvis det lykkes. Lad os prøve at se hvorfor.

Virksomhederne har brug for kapital, så de kan investere i og stille det bedste udstyr til rådighed for medarbejderne Kent Damsgaard, Direktør

Sådan har det alle dage været, men i en tid, hvor den teknologiske udvikling går rigtigt hurtigt, og vi taler om disruption, industrialisering 4.0 og en hastigt stigende automatisering, er behovet

blevet meget større. Læg dertil stigende international konkurrence og det forhold, at en arbejdsplads i Danmark er en af de dyreste i verden – med høje lønninger og høje skatter og afgifter. En dansk arbejdstager kan altså ikke vinde på prisen, men kun på at være bedst. Og det kræver også det bedste og mest moderne udstyr.

Derfor burde vi kunne forvente at se stigende investeringer i udstyr i disse år. Men nej... Tværtimod er det gået lige modsat – Mange års stigende investeringer i udstyr til medarbejderne er de seneste fem-seks år blevet afbrudt af status quo. Faktisk har vi i dag et efterslæb på hele 50 mia. kr. i forhold til bare at nå op på den gamle trend.

Graver man lidt ned i tallene, vil man ret hurtigt se, at de større virksomheder investerer mere og mere, mens sms’erne i gennemsnit ikke gør. Nogle gør selvfølgelig. Faktisk er nogle af smv’erne helt i front. Men gennemsnittet er faldet og det betyder, at rigtigt mange smv’er langt fra investerer nok.

Så er det gode spørgsmål – hvorfor? Kort sagt, skal tre betingelser være opfyldt i den enkelte virksomhed for at sikre de fornødne investeringer. Stærkt ledelsesmæssigt fokus, mulighed for at få de medarbejdere, der kan hjælpe med investeringerne og så tilstrækkeligt med kapital. Det ledelsesmæssige fokus er hastigt tiltagende, medarbejderne er dog svære at få, og mange virksomheder har ikke kapitalen.

Er det så ikke bare bankerne, der bør låne mere ud, kunne man spørge? Men bankerne kræver jo med en vis ret, at der er egenkapital i virksomheden, altså at der er nogle ejere og investorer, der er villige til selv at miste penge før banken. Mange smv’er har ikke stor egenkapital og de har ofte svært ved at tiltrække andre investorer. Markedet for risikovillig kapital er meget tyndt i Danmark. Regeringens Iværksætterpanel har sammenlignet markedet for risikovillig kapital i Danmark med Sverige på ni forskellige parametre, og på alle ni parametre får Danmark massivt baghjul.

En vigtig årsag hertil er, at vi i Danmark har meget høj beskatning af sådanne investeringer. Vores aktieindkomstbeskatning er således væsentlig højere end i mange andre lande som f.eks. Sverige og Norge. Samtidig er selve beskatningen indrettet på en måde, der favoriserer løbende stabile afkast frem for usikre gevinster, der måske kommer en gang i fremtiden – altså lige præcis, hvad smv’er typisk kan tilbyde.  Så vores skattesystem spænder simpelthen ben for, at vores mange mindre virksomheder kan få nok kapital til de nødvendige investeringer. Og så længe der er politisk flertal for, at det skal være sådan, så er det utroligt vigtigt med andre skattetiltag, der kan fremme investeringer i smv’erne, så de får kapital og styrke til at investere i moderne udstyr til medarbejderne.

I sidste ende vil det medvirke til at skabe nye job, nye eksportindtægter til landet – og dermed et større beskatningsgrundlag, som igen skaffer finansiering af vores velfærd.

Det er altså en god ide at give hønsene optimale betingelser for at lægge æggene.

Kent Damsgaard

Direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret