22.11.17 DIB Blog

Tillykke med valget – DI’s virksomheder glæder sig til samarbejdet

Kommunal- og regionsvalget er afgjort, og på vegne af erhvervslivet vil jeg gerne ønske tillykke til alle ny- og genvalgte politikere, som nu skal i gang med at præge kommunerne og regionerne de næste fire år.

Udgangspunktet for en god udvikling er klart til stede. Danske virksomheder over hele landet er i god form og rustet til at hive ordrer og arbejdspladser hjem. Og hver gang det lykkes, er det godt nyt ikke bare for virksomheden og den kommune, virksomheden ligger i, men for hele området. For ordrer giver job og skatteindtægter - og dermed bedre råd til at skabe et godt samfund for alle. Også lokalt.

Fra DI’s side glæder vi os til samarbejdet om at skabe vækst og arbejdspladser i alle dele af landet i de kommende år. Karsten Dybvad, Adm. direktør

De politiske beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer, har afgørende betydning for de lokale virksomheder og lokalsamfundet. Som ny- eller genvalgt politiker er der derfor meget, du kan gøre for at hjælpe væksten på vej i jeres del af landet. Udfordringerne er selvfølgelig forskellige fra område til område – og fra virksomhed til virksomhed. Men fire vigtige ting går igen: 

Sørg for en tæt dialog

Jo tættere dialog mellem virksomheder, politikere og myndigheder, jo større forståelse for hinandens hverdag og vilkår. Derfor er det så vigtigt, at I som lokale politikere kommer ud på virksomhederne – og at virksomhederne til gengæld slår dørene op, byder på en rundvisning og en kop kaffe og prioriterer dialogen.

Under valgkampen besøgte DI’s kommunalvalgsbus 21 kommuner, hvor vi fyldte bussen med politikere fra alle partier plus virksomhedsledere og kørte på virksomhedsbesøg. Bussen var en stor succes, som både virksomheder og lokalpolitikere kvitterede varmt for bagefter. For initiativet bragte virksomhedsledere og politiske kandidater tættere sammen – og inspirerede til mange konkrete ideer til at løse den opgave, som begge parter er optaget af: Hvordan kan vi gøre det endnu bedre i netop vores kommune?

Min opfordring er derfor: Hold fast i dialogen også nu, hvor hvor valgkampen er overstået, og arbejdet går i gang.

Medarbejdere, medarbejdere, medarbejdere

Ingen virksomheder kan klare sig i konkurrencen og vinde ordrer uden dygtige medarbejdere, men over hele landet søger virksomheder forgæves efter både ufaglærte, faglærte og højtuddannede. Kommunerne spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe et så godt og fleksibelt arbejdsmarked som muligt. Eksempelvis er der stadig store forskelle på, hvor gode jobcentrene er til at få ledige i job, og her er der gode muligheder for at lade sig inspirere af erfaringerne i de bedste kommuner.

For mange virksomheder – uanset, hvor de befinder sig i landet – spiller også udenlandske medarbejdere en uvurderlig rolle. Også her er kommunen en vigtig medspiller, når det gælder om at hjælpe de udenlandske medarbejdere og ofte også deres medfølgende ægtefæller og børn med at finde sig godt til rette.

God infrastruktur betaler sig

Erhvervslivet er afhængig af gode velfungerende veje og offentlig transport, når både varer og medarbejdere skal fragtes til og fra virksomhederne. Når vi hvert år spørger virksomhederne, hvilke lokale forhold, de mener, at politikerne skal prioritere højest, ligger en god infrastruktur gang på gang i toppen af ønskelisten.

Det er ikke billigt at investere i veje og kollektiv transport – og desværre ser vi ofte, at eksempelvis vedligeholdelse af veje bliver nedprioriteret i de kommunale budgetter til fordel for andre områder. Men en attraktiv erhvervskommune er ganske enkelt én, som prioriterer en god infrastruktur. Det er med andre ord en langsigtet investering i glade virksomheder, vækst og arbejdspladser.

Læs også: Kommunalvalg i Thisted: Virksomhederne efterspørger arbejdskraft og bedre vejnet

Kommuner med en servicekultur skiller sig ud

Der kan være store forskelle fra kommune til kommune – og fra virksomhed til virksomhed – på hvad, der er vigtigst at tage fat på som det første i arbejdet med at skabe endnu bedre forudsætninger for lokal vækst og lokale job. Én ting er dog sikkert: Det, der karakteriserer de kommuner, som gang på gang ligger i toppen af DI’s Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse, er, at de har en udpræget servicekultur i deres forvaltninger.

Her bliver virksomhederne mødt med konstruktiv vejledning og effektiv sagsbehandling, når de eksempelvis søger om byggetilladelse hos kommunen. Resultatet er glade virksomheder, som oplever, at kommunen og lokalpolitikere er gode samarbejdspartnere, når de planlægger nye investeringer. Og flere investeringer kommer som sagt alle i lokalområdet til gavn.

Endnu engang stort tillykke med valget til alle politikere i både kommuner og regioner. Fra DI’s side glæder vi os til samarbejdet om at skabe vækst og arbejdspladser i alle dele af landet i de kommende år.

Karsten Dybvad

Karsten Dybvad

Adm. direktør

Relateret indhold