09.12.17 DIB Blog

Anti-korruptionsdag: Der er ikke noget at fejre

Natascha Linn Felix, Næstformand i Transparency International Danmark og Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri, blogger om FN’s anti-korruptionsdag.

I dag fejrer vi FN’s anti-korruptionsdag. Men er der egentlig noget at fejre, kunne man foranlediges til at spørge. Faktisk ikke.

Og så alligevel.

Først den bedrøvelige side af situationen. I Transparency Internationals årlige korruptionsindeks kommer intet land tæt på en perfekt score. Over to tredjedele af de 176 lande og territorier i indekset falder endda under midtpunktet for skalaen på 0 (stærkt korrupte) til 100 (meget rene).

Den globale gennemsnitskarakter er således helt nede på 43. Det viser, at i rigtig mange lande er der omfattende korruption i den offentlige sektor – som er det indekset måler – hvilket fører til store konsekvenser for borgere såvel som erhvervsliv, og indskrænker mulighederne for vækst og velstand for alle.

Men der er også en positiv side af sagen. Uden at lyde alt for hellig og frelst, er Danmark det land, som klarer sig bedst i indekset, om end flere sager de seneste år har vist, der også her er et forbedringspotentiale. Ikke desto mindre betyder Danmarks placering i indekset, at virksomheder som rejser ud i verden for at sælge deres varer og gøre forretning, har et godt renommé med i bagagen, som de kan og bør udnytte til en konkurrencefordel.

Det siger næsten sig selv, at det er mere tiltrækkende at gøre forretning med en virksomhed fra et land, hvor man kan forvente, at den aftale, der er indgået, også bliver overholdt uden fnidder og forsøg på snyd. Det afspejler sig også i, at der er tiltro til at den service, kvalitet, leveringstidspunkt og standard, der er skrevet under på opfyldes.

Det renommé bruger f.eks. danske Terma, der opererer i den internationale luftfart, forsvar og sikkerhedssektor til at tiltrække kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det samme gør sig gældende med en virksomhed som FLSmidth, der leverer materiel til cement- og mineindustrien.

De to eksempler er kendetegnet ved, at de opererer i sektorer, som gennem tiderne har budt på mange korruptionssager. Ikke desto mindre er investering i anti-korruption gennem træning, klar kommunikation, interne kontroller og screeninger af samarbejdspartnere et fællestræk hos de to virksomheder, som bygger deres forretning på høj integritet, høj kvalitet og et sundt værdigrundlag.

Et fællestræk de i øvrigt deler med mange andre danske virksomheder, og som samtidig også er med til at trække investeringer til Danmark og sikre vores fortsat høje status som et land, hvor det er godt at gøre forretning.

Derfor er det også glædeligt, at netop Danmark er vært for verdens største anti-korruptionsbegivenhed i oktober 2018. For mens vi til stadighed skal lære af vores egne fejl internt i riget og kontinuerligt have fokus på at styrke vores robusthed mod ufine metoder, har vi uden tvivl meget at byde ind med på den internationale agenda.

Fundamentet for Danmarks robusthed mod korruption blev opbygget helt tilbage i 1600-tallet under enevældets tid. Her indførte kongen hårde straffe for bestikkelse blandt sine embedsmænd, førte kontrol med efterlevelsen samt opbyggede en effektiv og konsekvent domstolspraksis. I dag bygges der videre på denne robusthed med tæt dialog mellem den civile-, offentlige- og private sektor. Det er der grund til at fejre. Glædelig anti-korruptionsdag.