29.12.17 DIB Blog

Badeands-effekten og to andre økonomiske forhold der vil præge 2018

Direktør Kent Damsgaard, DI blogger om de forhold, der får indflydelse på dansk økonomi det kommende år.

En helt ny undersøgelse blandt virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel viser, at virksomhederne ser ganske lyst på det kommende år.

Forventningerne til både omsætning og beskæftigelse er klart højere end ved samme tid sidste år. Ifølge virksomhederne er der således ingen tegn på opbremsning, tværtimod.

2018 tegner dermed til at blive endnu et godt år for virksomhederne og for dansk økonomi. Virksomhedspanelet understøtter dermed også vurderingen i DI’s seneste prognose om en vækst på 2 pct. i 2018. Svarene i virksomhedspanelet kunne faktisk pege i retning af en vækst på godt 2 pct.

Vi skal med andre ord glæde os til 2018. Dog vil jeg dog holde øje med særligt tre forhold:

1. Badeandseffekten
Det går godt i dansk økonomi af to årsager. Dels fordi dansk økonomi og konkurrenceevne er blevet forbedret betydeligt gennem en lang række politiske reformer, fornuftige overenskomstaftaler og et benhårdt stykke arbejde ude på virksomhederne med at styrke forretningen.

Dertil agerer dansk økonomi lidt som en badeand i det store verdensøkonomiske hav. Når vandet stiger her, så stiger vi med. Og vandet er virkelig steget, og næste år ventes en højere vækst i verdensøkonomien end længe. I 2018 bliver det særligt interessant at følge, om de gode økonomiske nyheder fortsat kan fortrænge de ganske betydelige usikkerhedsfaktorer og ikke mindst risikoen for, hvad der sker, når økonomierne i EU og USA skal afvænnes fra den dope, de har været på i årevis med massive pengepolitiske stimulanser og rekordlave renter. Falder vandstanden, følger vi med. Men lige nu peger alle prognoserne fortsat opad.

Digitalisering, automatisering, øget brug af kunstig intelligens – kort sagt investeringer i nyt og moderne udstyr er helt afgørende for en virksomheds konkurrenceevne. Kent Damsgaard, Politisk direktør

2. Kamp om arbejdskraften
I alle dele af landet er der flot fremgang i antallet af arbejdspladser. Det giver udvikling lokalt, øget velstand til familierne og sikrer et stærkere finansieringsgrundlag for den offentlige sektor. Det går godt. Faktisk så godt, at manglen på arbejdskraften fortsat tiltager, også selv om vi i disse år bliver flere og flere på arbejdsmarkedet som følge af de senere års gennemførte reformer.

Det afgørende i 2018 bliver derfor, om et flertal i Folketinget i højere grad får øjnene op for, at der er brug for at gøre mere for at sikre medarbejdere til virksomhederne og den udvikling, der skal sikre, at Danmark fortsat er et velstående og velfungerende samfund. Hvis ikke det sker, kan vi frygte, at vi i 2018 vil opleve et stigende antal historier om virksomheder, som må takke nej til ordrer på grund af mangel på folk.

3. Flere investeringer
Der er ingen tvivl. Digitalisering, automatisering, øget brug af kunstig intelligens – kort sagt investeringer i nyt og moderne udstyr er helt afgørende for en virksomheds konkurrenceevne. Særligt i en tid, hvor den teknologiske udvikling går hurtigt.

Derfor er det mest opsigtsvækkende tal i øjeblikket også, at danske virksomheder samlet set investerer 50 mia. kr. mindre i udstyr til medarbejderne end den historiske trend. De store virksomheder investerer mere og mere. Det gør nogle af SMV’erne også, men rigtigt mange gør ikke.

Nu har vi fået en række initiativer med erhvervs- og iværksætterpakken, som gerne skulle skubbe tingene i den rigtige retning. Sammen med fortsat fremgang i økonomien, så skal det blive i 2018, at vi ser en betydelig stigning i virksomhedernes investeringer. Opfordringen hermed givet videre. 

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk