12.12.17 DIB Blog

Varme for milliarder vil forsvinde ud i den blå luft

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, blogger om overskudsvarme fra produktionsvirksomheder.

Rundt omkring i landet er der mange virksomheder, som har store mængder overskudsvarme fra produktionen. Nogen af dem sender varmen ud i de private hjem gennem fjernvarmenettet.

Det er billig og energieffektiv varme, som vil blive sendt ud i den blå luft, hvis ikke den bliver udnyttet til fjernvarme.

Skatteministeriet vurderer, at overskudsvarme fra industrien vil kunne levere 18 pct. af danske husholdningers fjernvarmeforbrug. Det betyder, at omkring 190.000 enfamilieshuse på 130 m2 kan opvarmes med overskudsvarme.

Vi har altså en situation, hvor virksomhederne gerne vil af med deres overskudsvarme. Fjernvarmeselskaberne vil gerne modtage varmen. Og vores klima og miljø har godt af, at vi bruger overskudsvarmen i stedet for, at vi skal producere ”ny” varme fra for eksempel kul eller naturgas. Det er en smart måde at energieffektivisere på.

Alligevel har Skatteministeriet tidligere i år præsenteret en analyse og en stribe forslag, som vil få den konsekvens, at så godt som intet af det potentiale, som eksisterer rundt omkring i virksomhederne, vil blive udnyttet. Nye projekter vil blive lagt i graven med det samme, og en stor del af de eksisterende leverancer af overskudsvarme vil gradvist blive stoppet.

Skatteministeriets analyse er efter min bedste overbevisning noget makværk.  Og jeg håber ikke, at den vil blive brugt som beslutningsgrundlag af politikerne.

Hvis Skatteministeriet lytter lidt til virksomhederne, vil de bedre kunne forstå, at omkostningen til brændsler er noget man forsøger at minimere konstant. Troels Ranis, Vicedirektør

Der er to overordnede problemer med analysen og dens anbefalinger. For at få overskudsvarmen ud i fjernvarmenettet, skal virksomheden lave nogle investeringer. Men ifølge anbefalingerne må virksomheden kun få en normalforrentning af den investerede kapital. Det betyder, at tilbagebetalingstiden bliver så lang, at det vil være uinteressant for de fleste virksomheder at investere i disse projekter.

Et andet problem opstår, fordi Skatteministeriet vil øge afgifterne på nogle typer overskudsvarme. Det er en anbefaling, der går stik i mod det politiske ønske om at udnytte mere overskudsvarme.

Analysen er lavet af embedsmænd, som ikke ved, hvordan verden hænger sammen på virksomhederne. De skriver flere gange, at der er en fare for, at der vil blive produceret ”falsk overskudsvarme”. Det vil sige, at virksomhederne udnytter systemet og fyrer ekstra op under kedlerne for at sælge varme. Men det er en vildfarelse.

Hvis Skatteministeriet lytter lidt til virksomhederne, vil de bedre kunne forstå, at omkostningen til brændsler er noget man forsøger at minimere konstant. Og det vil på ingen måde kunne betale sig for virksomhederne at blive varmeproducenter.

Skatteministeriet lægger altså op til en række ændringer. Men de skriver selv i analysen, at det stort set ikke vil føre til, at mere overskudsvarme vil blive udnyttet. Alene af den grund håber jeg, at politikerne vil smide denne analyse i brændeovnen og nyde varmen. Så har den da gjort lidt nytte.

 

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk