10.01.18 DIB Blog

Udenlandske konkurrenter ånder dansk energiindustri i nakken – nødvendigt med mere forskning

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi, adm. direktør og formand for EUDP Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center, forskningsdekan Katrine Krog Andersen, DTU og vicedirektør i Innovationsfonden Tore Duvold blogger om, hvordan Danmark kan beholde sin styrkeposition på energiområdet.

Dødens dal er bred.

Det budskab hører man ofte fra forskere, virksomheder og iværksættere, som udvikler nye produkter, løsninger og services. Det gælder især for nye løsninger til en global energisektor under omstilling fra fossil energi til vedvarende energi, hvor der ofte er en lang og kapitalkrævende vej fra ide til kommercielt bæredygtigt produkt.

I Danmark har vi demonstreret at der er betydende erhvervspotentialer i forskning, udvikling og demonstration af nye økonomisk bæredygtige grønne energiteknologier og energieffektive løsninger.

Etablerede danske energivirksomheder bliver imidlertid i stadig stigende grad udfordret af konkurrenter fra udlandet, og hastigheden, hvormed der udvikles nye produkter, stiger dag for dag. En fastholdelse af danske styrkepositioner og dermed fortsat vækst i eksport af bæredygtige energiløsninger forudsætter derfor, at danske energivirksomheder opretholder en fortsat stigende udviklingstakt.

Dansk energiforskning og energiindustrien i Danmark er med andre ord udfordret af andre lande, som har opdaget, at det er en god forretning at investere i forskning og udvikling af nye løsninger.

Derfor skal vi styrke forskning, udvikling og demonstration af nye fremtidige løsninger, der har potentialet til at blive konkurrencedygtige på det globale marked. Vi skal både sætte ind tidligt i værdikæden og skabe bedre rammer for stærke forsknings-og udviklingssamarbejder mellem universiteter og industri, og vi skal sætte ind sent i forløbet, hvor de nye løsninger demonstreres og gøres klar til at blive introduceret på markedet.

Et effektivt samarbejde over hele værdikæden giver mere innovative og konkurrencedygtige virksomheder og dermed mere vækst og beskæftigelse.

Det betyder blandt andet, at den anvendte energiforskning skal styrkes gennem flere stærke offentligt-private forsknings- og udviklingssamarbejder og ved at styrke virksomhedernes muligheder for at teste og demonstrere prækommercielle løsninger.

Ser man på venturekapital bliver der investeret mindre i grønne løsninger og i nye banebrydende energiteknologier i Danmark end i andre lande. Der er derfor behov for at offentligt støttede forsknings-udviklings- og demonstrationsaktiviteter bliver mere attraktive for den private investor, således at innovationen bringes over dødens dal.

Hvis ikke vi er ambitiøse og understøtter forskning og innovation af helt nye løsninger med stort globalt markedspotentiale, samtidigt med at vi understøtter mulighederne for at løsningerne demonstreres og dermed bliver gjort klare til markedsintroduktion, går vi glip af en masse muligheder. Vel og mærke muligheder som vore udenlandske konkurrenter i stedet griber.

Vi har en stærk tradition for investeringer i forskning, udvikling og demonstration på energiområdet ud fra det rationale, at det skaber stor samfundsøkonomisk værdi. Vi har allerede vist dette på områder som f.eks. energieffektive løsninger og på vindteknologier.

Vi har et ønske til den kommende energiaftale, at der iværksættes et særligt arbejde med at styrke den danske forskning og innovationsindsats på energiområdet.


Efter år med faldende bevillinger på energiområdet styrker den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2018 både EUDP og Innovationsfonden. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Vores opfordring til politikere, investorer og virksomheder er, at de bygger en solid bro over dødens dal. Vi skal sammen styrke energiforskningen og erhvervets innovationskraft. Både hos den grønne iværksætter og de mere etablerede virksomheder. Det er afgørende, at vi får bygget broen over dødens dal og sikrer Danmarks position i det fremtidige globale marked for bæredygtige energiløsninger.

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk