08.01.18 DI Business Blog

Ulige konkurrence får lov at fortsætte - mens klage bare syltes

Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne, blogger om unfair konkurrence fra Region Midtjylland.

Er det rimeligt, at private virksomheder bliver udsat for unfair konkurrence fra det offentlige og udkonkurreret for deres egne skattekroner? Og at en klage over det oven i købet strander i systemet i flere år?

Nej. Mener vi i DI Rådgiverne, og nu er vi ved at have fået nok.

DI Rådgiverne klagede for over to år siden over en konsulentenhed drevet af Region Midtjylland. De 100 ansatte konsulenter her tilbyder blandt andet evalueringer, analyser og spørgeskemaundersøgelser på social og arbejdsmarkedsområdet. En opgave, som private virksomheder lige så godt kan løse. 

Men vi har endnu til gode at få de mange initiativer gennemført. Og imens fortsætter urimelighederne. Henriette Søltoft, Branchedirektør

Og det er ikke fordi, der ikke er politisk fokus på de konkurrenceforvridende offentlige aktører. Sidste år fremlagde Konkurrencerådet en række anbefalinger til, hvordan man kan komme den unfair konkurrence til livs. Og i september kom regeringen med udspillet ”Fair og lige konkurrence” med politiske initiativer til at afskaffe den ulige konkurrence fra kommuner, regioner og staten, herunder en ny klagemyndighed, som ville have kunnet tage hånd om vores klage.

Men vi har endnu til gode at få de mange initiativer gennemført. Og imens fortsætter urimelighederne. DI Rådgiverne klagede i oktober 2015 til Statsforvaltningen for at få dem til at undersøge lovligheden af Region Midtjyllands afdeling ”CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling” netop for at fremme fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder.

I de to år og to måneder, vi har ventet på en behandling af vores klage, har CFK ændret navn til DEFACTUM, og Statsforvaltningens sagsbehandling er flyttet til Ankestyrelsen. Men lige meget har det hjulpet.

Ingen har tilsyneladende haft tid til reelt at vurdere, hvorvidt DEFACTUM rent faktisk løse opgaver på private markeder i konkurrence med private virksomheder. Eller om deres priser rent faktisk lægges fast på fair og lige vilkår. Efter vores overbevisning er det umuligt at slå fast, fordi enhedens økonomi er så integreret i Region Midtjyllands øvrige regnskaber, at ingen – heller ikke en revisor – kan gennemgå prisfastsættelsen og sikre sig, at alle lønninger og øvrige omkostninger til en bestemt opgave er medregnet i DEFACTUMs priser. Det er ikke fair.

DI Rådgiverne mener ikke DEFACTUM har lovhjemmel til at drive erhvervsvirksomhed, og at regionens enhed truer lige konkurrence. Så hvorfor vente længere?

Hermed en stor opfordring til politikerne. Følg op på Konkurrencerådets anbefalinger og de mange gode initiativer, der findes i ”Fair og lige konkurrence” NU!

Indlægget er også bragt i Børsen

Henriette Søltoft

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3654
  • Mobil +45 2088 3919
  • E-mail hes@di.dk
Relateret