02.10.18 DIB Blog

Blog: 5 forslag til at holde på de internationale medarbejdere

Hjælp virksomhederne med at holde på medarbejderne fra udlandet – og skab vækst til gavn for os alle. Chef for DI Global Talent, Linda Duncan Wendelboe blogger om, hvad der konkret skal til – uden for arbejdstiden – hvis Danmark skal undgå at miste virksomhedernes dygtige internationale medarbejdere til andre lande.

Nummer 35 ud af 68.

Det er Danmarks placering i den nyeste Expat Insider 2018 Survey,der kigger på hvor højt internationale medarbejdere værdsætter at arbejde og leve i deres respektive opholdsland.

Pladsen i midterfeltet skiftes dog ud med en bundplacering i kategorien, der omhandler hvor let, det er at falde til i det pågældende land. Her rangerer Danmark nummer 64 ud af 68 lande.

Det er ikke godt nok, for internationale medarbejdere bidrager positivt - både til de danske virksomheder, der i høj grad mangler arbejdskraft og til de offentlige finanser.

Danmarks udfordring - og hvad, der skal til

Danmarks placering understreger, at vi har en udfordring, når det kommer til at fastholde internationale medarbejdere. Mange rejser igen inden for de første år efter ankomst, og i løbet af fem år har mere end halvdelen af de højtuddannede udlændinge forladt Danmark. 

Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. For jo bedre vi bliver til at tage imod de internationale medarbejdere, jo længere tid bliver de og bidrager til at skabe vækst i vores virksomheder til gavn for hele Danmark.

En stor del af indsatsen ligger naturligvis ude i virksomhederne, men virksomhederne kan ikke løse udfordringerne alene, for en stor del af årsagen til at de internationale medarbejdere rejser igen, handler om det, som sker uden for arbejdstiden. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund støtter op om at skabe bedre rammer for fastholdelse af internationale medarbejdere.

Herunder er fem konkrete bud:

#1: En god velkomst

Første møde med Danmark og de danske myndigheder har stor indflydelse på, hvilket indtryk man som ny borger får af Danmark, og dermed på lysten til at blive. En smidig og effektiv modtagelse er første skridt på vejen til et godt ophold. Det gælder gennem hele processen fra ansøgning om arbejdstilladelse over oprettelse af skattekort til den kommunale borgerservice.

Det bør derfor fra politisk hold prioriteres at videreudvikle International Citizens Service-centrene, så servicen står mål med de kapacitetsmæssige behov, og samtidig understøtter visionen om at samle al myndighedskontakt i én indgang.

#2: Ægtefællen skal i job

En af de hyppigste årsager til, at internationale medarbejdere forlader Danmark igen, er at den medfølgende familie ikke falder til i Danmark. Chancerne for at familien integreres godt i Danmark forbedres, når den medfølgende ægtefælle kommer i arbejde. Det giver ægtefællen en hverdag og bedre mulighed for at opbygge et socialt netværk. Hertil kommer, at medfølgende partnere ofte også er højtuddannede og har kompetencer, som er efterspurgt at danske virksomheder og dermed vigtige at få sat i spil på det danske arbejdsmarked. Desværre er det ikke let at finde et nyt job i et nyt land, hvor man ikke har et netværk og til at starte med heller ikke taler sproget, og den rådgivning der er til rådighed svinger meget fra kommune til kommune.

Der er behov for en koordineret indsats på tværs af kommunegrænser for at gøre vejen til et job kortere for medfølgende ægtefæller.

# 3: Internationale skoletilbud til børnene

Danmark tilbyder gode rammer for børnefamilier, hvilket også bekræftes af Expat Insider Survey. Det kan dog være en udfordring at finde internationale skoletilbud - særligt uden for de større byer. Antallet af indmeldelser til de internationale skoler stiger på grund af det voksende antal udenlandske borgere, der flytter til Danmark for at arbejde. De internationale skoler er også blevet populære blandt danskere, hvilket øger behovet for internationale skolepladser yderligere.

Behovet for internationale skoletilbud i hele Danmark bør kortlægges ved at kigge på de eksisterende udbud i et geografisk og prismæssigt perspektiv samt belyse den formodede udvikling i befolkningstilvæksten og brugsmønstre blandt danske og internationale borgere. Konklusionerne fra undersøgelsen kan så udgøre grundlaget for en samlet vurdering af behovet og udvikling af en plan for etablering af fremtidige internationale skoletilbud i Danmark.

#4: Mulighed for at danne sociale relationer

Det er ikke nok, at den internationale medarbejder falder til på arbejdspladsen. Hvis det skal være attraktivt at være i Danmark, skal der også være noget at give sig til efter kl. 17. I Danmark har vi ikke så stor tradition for at invitere kollegaerne med hjem, og danskere kan opfattes som svære at komme ind på livet af.

Derfor er det en god idé at skabe nogle anledninger til interaktion med danskere og andre expats uden for arbejdstiden, f.eks. ved at invitere inden for i det lokale foreningsliv og fritidsklubberne.

# 5: Gratis danskundervisning

Det danske sprog kan være en stor barriere for at falde til i Danmark. At lære dansk er svært. Men at kunne dansk åbner muligheder for bedre at indgå længerevarende relationer og skabe tilhørsforhold med danskere og Danmark. Derfor er det en rigtig god idé at prioritere danskundervisningen, også selv om arbejdssproget er engelsk.

Den nylig indførte brugerbetaling på danskundervisning er et skridt i den forkerte retning. Fremfor at sætte barrierer op bør der opfordres og laves incitamenter til, at internationale medarbejdere og deres medfølgende familier lærer dansk.

Hvis Danmark skal gøre sig gældende i den stigende internationale konkurrence om de dygtige medarbejdere, så skal det være attraktivt at bosætte sig her. Ovenstående områder vil være gode steder at sætte ind for at løfte Danmark op fra bundplaceringen og gøre det lettere for internationale medarbejdere og deres familie at falde til.

Linda Duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe

Chef for Medlemsrelationer og SMV-indsatser

  • Direkte +45 3377 3906
  • Mobil +45 9398 8050
  • E-mail lidw@di.dk

Relateret indhold