03.10.18 DIB Blog

Blog: Politikere og virksomheder er enige - samarbejde er vejen til bedre velfærd

I de kommende uger vedtager landets kommuner næste års budgetter. Branchedirektør Jakob Scharff, DI Service opfordrer til mere offentlig-privat samarbejde. Der er et potentiale - og forhåbentlig også velvilje - når 8 ud af 10 kommunalpolitikere mener, at øget samarbejde kan sikre bedre service.

I Danmark har vi en stolt tradition for at samarbejde. Vi har på utallige områder utallige gange bevist, at vi kan nå længere sammen, end vi kan hver for sig.

Og selvom det for nogen vil være overraskende, er det derfor ganske naturligt, at 8 ud af 10 kommunalpolitikere på tværs af partier og kommuner mener, at et styrket samarbejde med private virksomheder kan være med til at sikre os skatteydere en bedre service.

Derfor kan det også undre, at udviklingen i det offentlig-private samarbejde går så langsomt.

På fire år er samarbejdet mellem private virksomheder og kommunerne kun blevet øget med godt 1 procentpoint. Det er beklageligt, fordi offentlig-privat samarbejde giver mere velfærd til borgerne, idet det øger kvaliteten af servicen til borgerne og samtidig frigør offentlige ressourcer, som igen kommer borgerne til gavn.

Når historier om kommunale sparerunder og klemte økonomier i denne budgetforhandlingstid florerer i medierne, ærgrer vi os derfor over, at KL og regeringen før sommerferien ikke blev enige om en konkret målsætning for samarbejdet mellem kommuner og virksomheder.

Den gensidige velvilje giver dog håb om, at flere kommunalpolitikere vil sætte handling bag ordene og skrue op for samarbejdet, måltal eller ej.

I udviklingen af samarbejdet bør vi finde inspiration i vores fælles erfaringer. Et konstruktivt samarbejde har blandt andet sikret, at vores politifolk og soldater kun skal fokusere på at passe på os og vores land. Resten kan servicevirksomheder tage sig af. Konkret har politiet fået nedbragt udgifterne til en række ikke-politifaglige opgaver med omkring 30 procent. De ekstra ressourcer kan i stedet bruges på eksempelvis øget patruljering eller efterforskning. Et tilsvarende samarbejde om for eksempel rengøring, vagtopgaver og vedligeholdelse af grønne områder vil i kommunerne kunne bidrage til en bedre service til eksempelvis børn og ældre, mens regionerne vil kunne behandle flere patienter.

Med andre ord er der gode muligheder for at udvikle den skattefinansierede service i et samarbejde mellem virksomheder og kommuner.

Virksomhederne er klar – og det er opfordringen til politikere i kommuner og regioner forud for de kommende budgetforhandlinger også:

Når nu både I og virksomhederne tror på, at øget samarbejde er vejen til bedre service og mere velfærd, så lad os da styrke samarbejdet og forbedre kernevelfærden. Måltal eller ej.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold