10.10.18 DIB Blog

Blog: Når piger får vinger, vil verden flyve

Virksomheder kan gøre en forskel - både herhjemme og i resten af verden - så piger får samme muligheder for uddannelse som drengene, blogger Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for Forskning, Videregående uddannelser og Mangfoldighed i anledning af FN’s internationale dag for piger.

”Når kvinder får vinger, vil verden flyve” var budskabet til årets Verdens Bedste Nyheder. Det samme gælder, når piger får vinger, og mange af pigerne får vinger i form af uddannelse. Det er en kæmpe sejr for verden, at der for første gang i historien starter næsten lige mange piger og drenge i grundskolen globalt.

Nutidens generation af børn forbereder sig på at komme ud på et arbejdsmarkedet, der er i voldsom forvandling. Automatisering, digitalisering og teknologiske fremskridt har og vil have enorm betydning for, hvordan arbejdsmarkedet vil se ud, og hvilke kompetencer der efterspørges. Derfor er det afgørende, at piger verden over også får en uddannelse.

I dag på FN’s internationale dag for piger sætter FN netop fokus på, hvordan man kan arbejde for at udvide de eksisterende uddannelses- og læringsmuligheder. Organisationen kortlægger nye veje til at nå målet og opfordrer det globale samfund til at understøtte en udvikling, hvor vi sikrer alle piger muligheder på fremtidens arbejdsmarked. Det sker under overskriften ”With her: A skilled GirlForce”.

Mange steder i den vestlige verden har pigerne overhalet drengene. I år blev 57 procent kvinder optaget på landets videregående uddannelser. Men selv om kvinderne overordnet set er i overtal på de videregående uddannelser, er der fortsat en skævhed på en del af de mere tekniskrettede uddannelser – de såkaldte STEM-uddannelser. Her er det afgørende, at vi får vakt interesse for flere piger og kvinder. Pigerne skal i samme omfang som drengene være med til at udvikle og skabe fremtidens teknologier. Derfor er ”A Skilled GirlForce” også aktuel i Danmark. Fremtidens kompetencer vil nemlig i højere grad indeholde krav til teknologisk forståelse og digital indsigt.

I et globalt perspektiv - og især i udviklingslandene - handler uddannelse dog om mere end fordelingen af drenge og piger på bestemte videregående uddannelser. Når pigerne går i skole, får de fundamentet. Kvinder med en uddannelse har en stemme, de kan bruge til at deltage i demokratiet. De kender deres rettigheder, fordi de kan læse og søge information. Uddannelse er afgørende. Pigerne vil komme ud af skolen med kompetencer og færdigheder, der gør dem i stand til at få et arbejde, brødføde deres familie og bidrage til samfundet.

Kampen for at få pigerne med ind i klasseværelserne handler dog ikke kun om, at pigerne skal have ret til at leve og udvikle sig på lige fod med drenge og mænd. Det er uden tvivl afgørende for den enkelte pige på sigt at kunne tjene sine egne penge og på den måde komme ud af fattigdom og blive uafhængig. Men uddannelse er også en investering for hele samfundet. Analyser fra FN viser, at hvis kvinder fra landområder får adgang til jord, uddannelse og teknologi i samme omfang som mænd, vil man kunne nedbringe antallet af mennesker i verden, der sulter, med 100-150 millioner.

Det er en god forretning at få flere piger ind i klasseværelserne, og det er en god forretning for danske virksomheder at engagere sig i lokalsamfundene i udviklingslandene og få styrket ligestillingen. En del af de virksomheder, som er engageret i udviklingslandene, kan være med til at stille krav om, at pigerne også skal modtage undervisning og skolegang. Det gør flere af vores medlemsvirksomheder allerede.

Danske virksomheder kan gøre en forskel - både herhjemme i relation til at få flere piger til at søge mod STEM uddannelserne, og i verden ved at få åbnet dørene for, at pigerne får samme muligheder for uddannelse som drengene.

Læs også: Bestyrelsesformænd: Kvalificerede bestyrelseskvinder er svære at finde

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold