07.11.18 DIB Blog

Blog: Tag en datateknikerlærling - det giver mere end du tror!

Mange virksomheder overser potentialet i datateknikerlærlinge, blogger erhvervsuddannelschef Lone Folmer Berthelsen.

Vi har et positivt problem, som dog er alvorligt nok. Modsat mange andre erhvervsuddannelser, er søgningen mod uddannelserne til datatekniker og IT-supporter stærkt stigende. Ud fra Undervisningsministeriets tal er tilgangen til Data- og kommunikationsuddannelsen i de første 3 kvartaler i 2018 på 1.100 elever. I 2012 var det tilsvarende tal 531.

Samtidigt viser tal fra Undervisningsministeriets, at antallet af igangværende uddannelsesaftaler på Data- og kommunikationsuddannelsen er steget fra 1.085 i 2012 til 1.410 i juli 2018.

Det samlede regnestykke viser dog, at trods en stigning i antallet af indgåede praktikpladsaftaler, svarer den stigning ikke til stigningen i antallet af elever, som gerne vil uddannelserne som datatekniker eller it-supporter. Det har som konsekvens, at antallet af elever på Data- og kommunikationsuddannelsen, der er i skolepraktik, i juli 2018 var 1.362 elever mod 196 elever i 2012.

Derfor går den store interesse for uddannelsen desværre tabt i manglen på praktikpladsaftaler, og et stadigt stigende antal datateknik- og it-supporter elever må ty til skolepraktikcentrene rundt om i landet. Det er jo lidt paradoksalt, når behovet for it-medarbejdere samtidigt er stigende, og antallet af ledige i sektoren falder.

Rygtet om det stigende antal elever i skolepraktik rammer ikke kun selve uddannelserne, men også erhvervsuddannelsernes anseelse generelt, hvilket virksomhederne ikke kan være interesserede i.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle virksomheder og særligt it-sektoren til at stå sammen om at være med til at løse udfordringerne med indgåelse af langt flere praktikpladsaftaler – også på Data- og kommunikations uddannelsen.

Programmører er en mangelvare

It fylder stadigt mere og mere i vores virksomheder. Derfor er behovet for it-uddannede også kraftigt stigende. Først og fremmest vokser it-sektoren i sig selv. Men samtidigt fylder it også mere og mere i andre sektorer, som ikke betragtes som en del af it-sektoren. Det gælder f.eks. inden for finans og industriproduktion generelt.

Derfor stiger behovet for bl.a. dataloger og ingeniører i såvel it-sektoren som i andre typer af sektorer. 

Spørger man, hvad virksomhederne generelt bruger en datatekniker til, er svaret ”alt muligt”. Det er et gennemgående tema, at lærlingene efter endt uddannelse kan indgå i mange forskellige sammenhænge på lige fod med andre it-fagligheder, f.eks. ingeniører eller softwareudviklere. Nogle arbejder med udvikling, andre arbejder med administration af f.eks. netværk, servere, klienter og diverse Linux systemer.

Da der ikke er samme tradition for faglærte it-medarbejdere, overser mange særligt it-virksomheder potentialet i, at en datatekniker kan aflaste virksomhedens dataloger eller ingeniører. I stedet for at se på medarbejdere med forskellige bagrunde som et enten eller, kan virksomhederne med fordel overveje, om ikke de forskellige profiler kan supplere hinanden. På den måde kan datalogen f.eks. aflastes for mere rutineprægede opgaver, som med fordel i stedet for kan varetages af datateknikeren eller datateknikerlærlingen.

Datateknikeruddannelsen er ikke hvad den har været…

Datateknikeruddannelsen har senest fået et omfattende serviceeftersyn.

På baggrund af en dialog med virksomheder, som ansætter datateknikere har Det Faglige Udvalg for Metalindustriens Uddannelser (MI) gennemført en revidering af datateknikeruddannelsen, som nu har et målrettet speciale i programmering. Med specialet håber vi, at kunne imødekomme de virksomheder, der har efterspurgt mere kodning og programmering i uddannelsen.

Vi har også målrettet it-supporteruddannelsen, så der nu er mere fokus på service og kundefokus.   

Alle skal løfte, hvis vi skal nå målet.

Mange virksomheder i særligt it-sektoren vil have gavn af at tage en datateknikerlærling.

Diskussionen om lærlinge handler ikke kun om, at den enkelte virksomhed skal leve op til sin del af virksomhedernes ansvar for at få uddannet fremtidens it-kyndige. Det handler i lige så høj grad om, at den enkelte virksomhed, som ikke uddanner lærlinge, går glip af en mulighed for at komme foran konkurrenterne i kampen om at få fat i højt kvalificeret it-arbejdskraft.

Derfor er der brug for, at alle løfter og bidrager til at uddanne fremtidens faglærte. Det kræver, at man tager en lærling – og det kan meget vel være en datateknikerlærling. 

Her kan du se, hvordan du får en lærling og hvilke erhvervsuddannelser der er relevante for it virksomheder og it afdelinger.

 

Lone Folmer Berthelsen

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret indhold