20.11.18 DIB Blog

Blog: Vietnam er det nye Kina for danske virksomheder

Danske erhvervsledere talte samstemmende om gode muligheder i Vietnam, selv om landets kultur også byder på udfordringer, blogger direktør Thomas Bustrup fra sit seneste besøg i landet.

Jeg har været i Vietnam mange gange i forbindelse med danske erhvervsfremstød eller DI’s samarbejde med vores vietnamesiske søsterorganisationer.

Hver gang bliver jeg slået af de voldsomme økonomiske ryk, landet har foretaget siden mit sidste besøg. Mest tydeligt ses det på antallet af cykler, der i hastigt tempo er blevet fortrængt af et inferno af knallerter og motorcykler, som så til gengæld er ved at blive fortrængt af biler.

Senest har jeg været afsted med DI’s Internationale Markedsudvalg, hvor en række medlemmer mødes for at drøfte danske virksomheders internationale markedsforhold i en tid med Trump, Brexit, og handelskrig. Hvert andet år tager vi på en studietur til et marked, hvor danske virksomheder har godt fat, møder særlige udfordringer eller står til at kunne udnytte nye muligheder i markedet.

Denne gang gik turen til Vietnam, hvor vi i løbet af tre dage mødtes med danske og vietnamesiske virksomheder, beslutningstagere og tænketanke. Danske virksomheder har haft godt fat i Vietnam i en årrække, og sammenlignet med vores EU-kollegaer, ligger danske virksomheder i top, når det kommer til eksport og investeringer i Vietnam.

Danmark har samtidig et godt ry i Vietnam, både fordi danske virksomheder er vellidte, men også fordi Danmarks mangeårige bistandssamarbejde med Vietnam har efterladt et positivt aftryk.

Vietnam er ikke Kina

Man kan let forfalde til at sammenligne Vietnam med Kina. Begge lande har været inde i en rivende økonomisk udvikling de senere år, som har været hjulpet på vej af en centralt styret økonomisk politik. Det har givet gode muligheder for udenlandske virksomheder, herunder også mange danske virksomheder, som har nydt godt af mulighederne for at etablere produktion og gøre brug af konkurrencedygtig arbejdskraft til arbejdsintensive opgaver.

Men modsat hvad vi ser i Kina, hvor spillebanen ikke altid er den samme for udenlandske virksomheder som for kinesiske virksomheder, så har Vietnam i vidt omfang vedkendt sig behovet for at behandle udenlandske virksomheder ret og rimeligt.

Landet har baseret sit væksteventyr på tiltrækningen af udenlandske investeringer, og der er ikke udsigt til en ændring på dette punkt. Snarere tværtimod, for med den kommende handelsaftale mellem EU og Vietnam, der ventes at kunne træde i kraft i løbet af 2019, vil det blive endnu lettere for danske og europæiske virksomheder at få adgang til det vietnamesiske marked.

Unge har fået øjne for skandinavisk design

For danske virksomheder, som går med tanker om at producere i Asien, vil Vietnam derfor være en oplagt mulighed, da det snart giver toldfri adgang til EU, og samtidig ikke er blevet mål for amerikansk straftold – i hvert fald ikke ind til videre.

De danske erhvervsledere, vi mødtes med, talte samstemmende om de gode muligheder, der er i Vietnam. Hidtil har de i vidt omfang været i Vietnam, fordi det er godt og billigt at producere der. Det vil det være i en årrække endnu, men i takt med den stigende velstand kommer også en stigende indenlandsk efterspørgsel, eksempelvis efter kvalitetsfødevarer.

Og i takt med, at vietnameserne i stigende omfang klumper sig sammen i byerne, opstår der behov for løsninger på de problemer, som det skaber. Det øger først og fremmest efterspørgslen efter effektive energi- og klimaløsninger, men åbner eksempelvis også muligheder for minimalistiske designløsninger til små bylejligheder – særligt til de yngre generationer, som er begyndt at få øjnene op for skandinavisk design.

Ulovligt overarbejde giver udfordringer

Alt dette giver gode muligheder for danske virksomheder i mange år frem. Men medaljen har også en bagside, og den kunne de danske erhvervsledere også fortælle om.

Adgang til arbejdskraft var en af de helt konkrete udfordringer vi hørte om fra flere sider. Der er kamp om talenterne og derfor er lønniveauet for specialister og ledere på niveau med det, vi ser i Europa. Og ufaglærte arbejdere skifter rask væk til virksomheden på den modsatte side af vejen, hvis de kan få lidt mere i løn.

De vietnamesiske regler for overarbejde var i den forbindelse en helt konkret udfordring, for selvom de sjældent bliver håndhævet, giver de alligevel problemer for danske virksomheder, som i sagens natur bliver nødt til at overholde reglerne. Derfor kan de ikke lade medarbejderne tage ulovligt overarbejde, og resultatet er, at nogle medarbejdere vælgere at skifte til virksomheder, hvor de kan arbejde solen sort.

Danske virksomheder er til gavn

En anden stor udfordring, som virksomhederne møder i dagligdagen er korruption. En af de virksomheder, vi besøgte, måtte vente 1½ år med at kunne åbne en forretning, fordi de ikke ville betale 2.000 USD i bestikkelse til en lokal embedsmand. Mange andre var sikkert blevet fristet til at betale for at komme videre, men danske virksomheder er heldigvis deres ansvar bevidst. Både fordi de er fuldt ud opmærksomme på, at det er ulovligt, men også fordi de ved, at har man først slået ind på den vej, så bliver det hurtigt skruen uden ende.

Besøget i Vietnam bekræftede mig endnu en gang i, at danske virksomheder, som er til stede på fremmede markeder er til gavn for både Danmark og for værtslandet. De går forrest med et godt eksempel på, hvordan man på en ordentlig og redelig måde kan drive sin virksomhed efter de regler, der måtte gælde lokalt.

Det kan vi godt være stolte over!

Læs også: Buldrende asiatisk vækstmarked rykker tættere på Danmark

Thomas Bustrup

Thomas Bustrup

Drift og internationale forhold, viceadm. direktør

  • Direkte +45 3377 3725
  • Mobil +45 2088 3925
  • E-mail thb@di.dk

Relateret indhold