21.11.18 DIB Blog

Blog: Vrimmel af tilbud kan hjælpe til lukrativ cirkulær omstilling

Det vrimler med initiativer, hvor virksomheder kan få inspiration, rådgivning og hjælp til cirkulær omstilling. Lykkes det, kan det løfte dansk BNP med op til 45 mia. kr., blogger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

Mange danske virksomheder er i gang med omstilling til cirkulær økonomi. Men der ligger stadig en opgave i at få endnu flere med. Der er nemlig fortsat virksomheder, som ikke har taget hul på omstillingen endnu. Og det kan der være mange grunde til – typisk handler det om manglende viden og ressourcer.

Heldigvis er der hjælp at hente. Efterhånden vrimler det nemlig med initiativer, hvor virksomheder kan få inspiration, rådgivning og hjælp. Og der er meget at hente ved omstilling til cirkulær økonomi – op til 45 mia. kr. i øget BNP årligt, 3-6 pct. stigning i netto-eksport og op til 50 pct. reduktion i forbruget af nye ressourcer for udvalgte materialer i 2035 i Danmark.

DI er involveret i en række projekter, der tilbyder hjælp til virksomheder, når det kommer til udvikling af cirkulære forretningsmodeller.

Der er hjælp at hente!

I udviklingsprojektet MATChE bliver produktionsvirksomheder hjulpet i gang med en cirkulær omstilling i et accelerator program, hvor virksomhedernes parathed i forhold til en cirkulær omstilling vurderes og konkret omstilling sættes i gang.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan også få hjælp til at udfri ambitioner om en cirkulær omstilling. Det sker i projektet: ” Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er”. Her kan SMV’er kan søge tilskud til rådgivning og implementering af cirkulære forretningsmodeller.

Samtidigt har Erhvervsministeriet lanceret en ny platform, som skal gøre det lettere for virksomheder med blandt andet cirkulære forretningsidéer at få overblik over reglerne. Læs mere om portalen nyeforretningsmodeller.dk her.

Hvordan kommer vi videre?

Et centralt værktøj til at skubbe omstillingen i gang er at anvende offentlige indkøb til at styrke efterspørgslen. Med en stor årligt indkøbsvolumen på knap 300 mia. kr., vil offentlige indkøb kunne anvendes strategisk til at sætte skub i cirkulær økonomi. Det handler om brug af totalomkostninger i offentlige indkøb, funktionsudbud og øget markedsdialog. Redskaberne er der, vi skal bare i gang.

Affaldssektoren er det også nødvendigt, at vi kigger nærmere på. Her har der været stilstand de sidste mange år pga. uklare rammer og rollefordeling. Vi skal have affaldet bedre i spil – virksomhederne skal have adgang til affaldet, så det kan oparbejdes til nye ressourcer og indgå i nye produkter. Vi skal også sikre en mere ensartet indsamling, så vi får større og mere homogene affaldsmængder, der kan gøre genanvendelse rentabelt og sikre nye investeringer og innovation på området.

Omstillingen er i gang

Og så er mange jo allerede i gang, og mange af dem kan tjene til inspiration i både ind- og udland. Blandt dem er Solum/Aikan, som omdanner overskydende organiske affald til værdifuld biogas og gødning. Fischer Lighting, der har en løsning, som gør det muligt at opdatere gammel belysning til ny og miljøvenlig LED teknologi uden at skifte armaturer. Refurb som køber, istandsætter og sælger brugt elektronik som mobiler, tablets og bærbare computere. Re-Match som genanvender nedslidt kunstgræs, og gør det klart til brug igen på stadioner verden over. Og BILA som udlejer modulopbyggede industrirobotter og fastholder ejerskabet af robotterne, og hvor modulopbygningen gør det let at reparere, opgradere og genbruge robotterne.

Der er mange flere eksempler i DI’s casebank, og vi kan blive endnu bedre til at vise de gode cirkulære løsninger frem til inspiration for andre – og til at skabe eksportmuligheder. For hvis danske virksomheder kan knække koden til at holde materialer i kredsløb, så står vi med løsninger, der vil blive efterspurgt i hele verden.

Ambitionen må være, at Danmark skal være et hotspot for cirkulære løsninger, og at danske virksomheder skal være blandt de mest ressourceeffektive i verden. Det er i hvert fald det, vi arbejder for i DI.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold